Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.08.2021
Дата размещения: 21.08.2021

Call for papers: Homo agens STANISŁAWA VINCENZA

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Местность:
London

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Towarzystwo Karpackie (Warszawa)

oraz współorganizator

Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO)

serdecznie zapraszają badaczy spuścizny literackiej i czytelników dzieł Stanisława Vincenza do zgłaszania swoich wystąpień  w londyńskiej międzynarowej konferencji naukowej, która odbędzie się w systemie online 18–19 grudnia 2021.

 

Temat konferencji

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem. Proponujemy ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę PołoninyPowojennych perypetii SokratesaDialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, emigracji i osamotnienia. Czy spójność tego pisarstwa potwierdza się w sferze programu etycznego wpisanego w dokumenty życia osobistego i literacką fikcję? Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową i wielojęzyczną tetralogię huculską?

Konferencja kierowana jest do środowiska naukowego związanego w szczególności z naukami humanistycznymi, medioznawców, historyków i nauczycieli.

____________

➤ Języki konferencyjne: angielski, ukraiński, polski

➤ Czas wystąpienia: 20 min.

____________

Rada Naukowa Konferencji

dr Dorota Burda-Fischer (UH)
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
prof. dr Michael Fleming (PUNO)
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO, PUNO)
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ)
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL)
dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (UJ)
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (UAP)

Komitet Organizacyjny

dr Dorota Burda-Fischer (UH)
dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO)
Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO)
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (UAP)

Sekretariat i Zespół Realizacyjny
dr Teresa Folga-Naidoo (PUNO)
Adrian Ligęza (PUNO)
Jarosław Solecki (PUNO)

____________

➤ Informacje organizacyjne, opłaty

Propozycje wystąpień należy przesłać w postaci wypełnionego formularza (formularz do pobrania)

Abstrakty w języku polskim i angielskim wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać do dnia 20 października br. na adres: konferencjezppno@gmail.com z dopiskiem „VINCENZ”.

Koszty udziału w konferencji

Opłata pokrywa koszty administracyjne, materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Udział czynny (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – £60,
udział bierny jest bezpłatny.

W wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii naukowej – opłata dodatkowa – £50 (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Wpłat należy dokonywać na konto brytyjskie:

The Polish Writers Abroad Charity
RBS The Royal Bank of Scotland
Account number 1353 4344
Sort code 16-00-82
IBAN GB66 160082 13534344
BIC RBOS GB 2L
Z dopiskiem „VINCENZ”

Opłaty można również wnieść na konto w Polsce:
Dla uczestników czynnych (po potwierdzeniu przyjęcia referatu) – 300 zł,
udział bierny jest bezpłatny.
W wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii naukowej – opłata dodatkowa – 250 zł (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

Wpłaty na konto polskie:

Towarzystwo Karpackie
75 1020 1185 0000 4602 0074 3104
z dopiskiem „VINCENZ w Londynie

____________

➤ Kalendarium:

● 20.10. 2021 – ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania tutaj)
● 20.11. 2021 – ogłoszenie programu konferencji
● 05.12. 2021– publikacja księgi abstraktów
● 18-19. 12. 2021 – konferencja online
● styczeń / luty 2022 – informacja o publikacji monografii

____________

Konferencja naukowa Homo agens Stanisława Vincenza Stanislaw Vincenz’s homo agens jest częścią międzynarodowego projektu badawczo-wystawienniczego 2021 / 2022. Więcej o projekcie na stronie: TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA VINCENZA U PROGU XXI WIEKU. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE / THE WORKS OF STANISŁAW VINCENZ ON THE THRESHOLD OF THE 21ST CENTURY. AN INTERDISCIPLINARY APPROACH. W ramach realizacji projektu zostanie także m.in. zorganizowana wirtualna wystawa Dialogi Vincenza / Vincenz’s Dialogues w 3D Blue Point Art Gallery London.

 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
20.10.2021
Дата размещенияСкачать:
Автор:
Jan A. Choroszy

Jest absolwentem IV LO we Wrocławiu (matura 1978). Studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej UWr ukończył w styczniu 1983 roku (praca magisterska O przestrzeni w liryce Młodej Polski, promotor: dr hab. Jacek Kolbuszewski). Drogę zawodową rozpoczął w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (1982–1984). W październiku 1984 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Polskiej XIX wieku IFP UWr – prowadził zajęcia z poetyki i historii literatury polskiej romantyzmu i pozytywizmu. W czerwcu 1990 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (Huculszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, promotor: prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski; wyd.: Wrocław 1991) i uzyskał awans na stanowisko adiunkta. Uczestniczył w pracach nad Słownikiem literatury popularnej pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Żabskiego (wyd.: Wrocław 1997, 2006), przede wszystkim jednak rozpoczął wówczas długofalowe badania nad twórczością Stanisława Vincenza, czego kluczowym etapem było przewiezienie z Lozanny do Wrocławia archiwum pisarza (1991). Zainicjował powołanie Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej (1991), jako jego wiceprezes odpowiadał także za program wydawniczy (do 1997). Od 1993 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego „Czasopisma ZNiO”. W latach 1995–2000 był szefem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w okresie od 2000 do 2016 działał jako niezależny dystrybutor książek naukowych i wydawca (Agencja Wydawnicza a linea), w 2017 był dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury i redaktorem naczelnym Wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy. W 1998 roku zorganizował ścieżkę kształcenia edytorskiego w IFP UWr, w 2010 roku stworzył Zakład Edytorstwa. Od 2010 roku jest starszym wykładowcą. W październiku 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, jako główne osiągnięcie naukowe prezentując monograficzny zbiór tekstów (Ojcze nasz – nasz, Wrocław 2008) i cykl publikacji poświęconych literackim opracowaniom Modlitwy Pańskiej w różnych obiegach i przestrzeniach kultury. Stale zajmuje się spuścizną Stanisława Vincenza: opracował scenariusz wystawy biograficznej „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)”, od 2014 roku peregrynującej po Polsce i Ukrainie [link]; od 2015 redaguje serię „Biblioteka Vincenzowska”; od 2018 roku bierze udział w pracach zespołu eksperckiego przygotowującego koncepcję Centrum Dialogu Wielokulturowego w Krzyworówni (pod patronatem Ogólnoukraińskiego Forum Demokratycznego); w 2021 roku zainicjował powołanie Pracowni Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza w IFP. Ponadto interesuje się literaturą polską XIX i XX wieku w Galicji (Władysław Łoziński, Józef Wittlin), antropologią słowa i pisma, kulturowym i kontrkulturowym życiem Pater noster, edytorstwem naukowym i praktycznym.

Автор:
Jakub Żmidziński

Prowadzi m.in. wykłady z głównych problemów kultury i wykłady fakultatywne. Tytuł otrzymał za rozprawę Pieniny w literaturze polskiej (Poznań 2010). Monografia Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław-Poznań 2018) stanowiła podstawę do uzyskania habilitacji. W zakres jego zainteresowań badawczych wchodzi m. in. motyw gór w literaturze, muzyczność literatury, muzyka w kulturze, problematyka rytuału i korespondencji sztuk oraz twórczość Stanisława Vincenza. Publikował m.in. w pismach: „Napis”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Czas Kultury”, „Studia Polonistyczne”, „Zeszyty Artystyczne” i wielu monografiach zbiorowych. Wydał trzy tomiki poezji.

Автор:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej PUNO Londyn

Дата размещения:
21 августа 2021; 22:39 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
30 ноября 2021; 21:02 (Justyna Gorzkowicz)

Начало событияСвязанное с событием


Смотреть также

30.11.2021

Homo agens Stanisława Vincenza

„Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. Dystans społeczny, izolacja i lockdown stały się udziałem większości ludzi na świecie, a jednocześnie wszyscy byliśmy i jesteśmy świadkami spektakularnej i poruszającej aktywności jednostek, grup zawodowych i społeczeństw. Co zapamiętamy z tych przeciągających się miesięcy zarazy? Czego się dowiemy o sobie i ludzkich wspólnotach?

21.08.2021

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

06.11.2017

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani

Konferencja "Autorzy naszych lektur na nowo odczytani" jest organizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie,  Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa  US oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczyucieli.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах