Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.10.2017
Дата размещения: 07.10.2017

Czasopismo naukowe “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем

Instytut Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku zaprasza do nadsyłania artykułów do czasopisma naukowego “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”.

W periodyku publikowane są artykuły, przeglądy i recenzje w języku ukraińskim lub polskim. Możliwa jest również publikacja w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim lub białoruskim. Materiały opracyowywane są przez zespół redakcyjny odpowiedni do podejmowanej w artykule tematyki (nauki historyczne, politologiczne lub filologiczne).

Wymagnia techniczne: artykuł przeglądowy – do 1 arkuszu autorskiego (40 000 symboli drukowanych z odstępami, łącznie około 24 stron), artykuł – do 0,5 arkuszu autorskiego, recenzja, zawiadomienie – do 0,25 arkuszu autorskiego. Minimalna objętość artykułu − 4 strony. Maksymalna – do 12 stron.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z sekratarzem redakcji, Profesor Swietłaną Suchariewą: pyza_sv@wp.pl

Информация

Дата размещения:
7 октября 2017; 17:46 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
17 октября 2017; 15:48 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах