Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.10.2017
Added on: 07.10.2017

Czasopismo naukowe “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”

Type of the event:
Call for papers

Instytut Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku zaprasza do nadsyłania artykułów do czasopisma naukowego “Ukraina i Polska: Przeszłość, Teraźniejszość, Perspektywy”.

W periodyku publikowane są artykuły, przeglądy i recenzje w języku ukraińskim lub polskim. Możliwa jest również publikacja w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim lub białoruskim. Materiały opracyowywane są przez zespół redakcyjny odpowiedni do podejmowanej w artykule tematyki (nauki historyczne, politologiczne lub filologiczne).

Wymagnia techniczne: artykuł przeglądowy – do 1 arkuszu autorskiego (40 000 symboli drukowanych z odstępami, łącznie około 24 stron), artykuł – do 0,5 arkuszu autorskiego, recenzja, zawiadomienie – do 0,25 arkuszu autorskiego. Minimalna objętość artykułu − 4 strony. Maksymalna – do 12 stron.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z sekratarzem redakcji, Profesor Swietłaną Suchariewą: pyza_sv@wp.pl

Information

Added on:
7 October 2017; 17:46 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 October 2017; 15:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.