Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.09.2021 g.12:00
Added on: 24.09.2021

Zaproszenie do publikowania w kwartalniku naukowym „Humanities and Cultural Studies”

Redakcja kwartalnika naukowego „Humanities and Cultural Studies” zaprasza do nasyłania tekstów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki, pedagogiki i sztuki.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do publikacji artykułów w naszym czasopiśmie naukowym „Humanities and Cultural Studies”. Kwartalnik publikowany jest w formie elektronicznej przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Misją naszego czasopisma jest tworzenie platformy wymiany myśli, dokonań naukowych, problemów badawczych z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, gdzie znajduje się miejsce i dla literaturoznawstwa, i dla językoznawstwa, również dla historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, specjalistów w zakresie dydaktyki, pedagogiki i artystów. Wymienienie głównych dyscyplin humanistycznych nie znaczy zamknięcia się na propozycje innych akademickich dyskursów. Zapraszamy do przesyłania na adres naszej Redakcji artykułów, wyników oryginalnych badań i osiągnięć artystycznych. Gotowi jesteśmy publikować przesyłane nam recenzje książek, artykułów, naukowych komunikatów, sprawozdań ze znaczących wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Jesteśmy w trakcie przyjmowania artykułów do czwartego numeru. Planowana publikacja tego numeru to listopad/grudzień 2021. Chociaż preferowane są artykuły napisane w języku polskim i angielskim, pozostajemy otwarci także na teksty innojęzyczne. Redakcja nie pobiera opłat. Nasz adres to: humanities@pwsztar.edu.pl. Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: https://hcsjournal.pl/resources/html/cms/MAINPAGE. Zachęcamy również do śledzenia czasopisma na Facebooku: https://www.facebook.com/Humanities-and-Cultural-Studies.

W imieniu Redakcji czasopisma „Humanities and Cultural Studies” Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Wacław Rapak

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
24 September 2021; 15:48 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
24 September 2021; 16:54 (Agnieszka Mocyk)

See also

23.02.2022

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli

06.05.2021

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli.

31.03.2020

InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies - nowe czasopismo Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies to międzynarodowe czasopismo tworzone przez środowiska naukowe Europy i Ameryki Północnej. Powołały je wspólnie Uniwersytet w Bergamo (Università degli studi di Bergamo; Włochy), Uniwersytet w Teksasie (University of Texas Rio Grande Valley; USA) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pismo ma profil humanistyczny. Chce być otwarte na nowe trendy, konfrontować osiągnięcia językoznawców i literaturoznawców z całego świata, inspirować poszukiwania w zakresie literatury, zjawisk językowych i kulturowych. W skład Rady Naukowej pisma wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych z Brazylii, Francji, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

17.07.2018

Zaproszenie do publikowania w międzynarodowym roczniku naukowym „Conversatoria Linguistica“

Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania artykułów i recencji do kolejnego numeru pisma (za rok 2018).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.