Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.02.2022 - 31.07.2022
Added on: 23.02.2022

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Type of the event:
Call for papers
Target groups:
PhD Students, Teachers, Educators, Doctors

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli

Dydaktyka Polonistyczna

Pismo znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt.) jest indeksowane w następujących bazach danych: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PLUS, CEJSH The Central European. Journal of Social Sciences and Humanities, CeON (Centrum Otwartej Nauki) Biblioteka Nauki, PBN (Polska Bibliografia Nauki), ICI Journals Master, Index Copernicus.  

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/dzialalnosc-naukowa/czasopisma-naukowe/dydaktyka-polonistyczna 

Teksty prosimy przysyłać do końca lipca 2022 roku na adres: dydaktykapol@ur.edu.pl.

Information

Published by:
Added on:
23 February 2022; 22:43 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
23 February 2022; 22:45 (Wojciech Maryjka)

See also

06.05.2021

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24.09.2021

Zaproszenie do publikowania w kwartalniku naukowym „Humanities and Cultural Studies”

Redakcja kwartalnika naukowego „Humanities and Cultural Studies” zaprasza do nasyłania tekstów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki, pedagogiki i sztuki.  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.