Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.05.2021 - 31.07.2021
Added on: 06.05.2021

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Type of the event:
Call for papers
Target groups:
PhD Students, Teachers, Educators, Doctors

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli.

Dydaktyka Polonistyczna

Pismo jest indeksowane w bazach danych: CEJSH The Central European. Journal of Social Sciences and Humanities, CeON (Centrum Otwartej nauki) Biblioteka Nauki, PBN (Polska Bibliografia Nauki), Index Copernicus i od przeszło dwudziestu lat prezentuje teksty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dydaktyka/index.php

Teksty prosimy przysyłać do końca lipca 2021 roku na adres: dydaktykapol@ur.edu.pl .

Information

Published by:
Added on:
6 May 2021; 16:12 (Wojciech Maryjka)
Edited on:
6 May 2021; 16:16 (Mariola Wilczak)

See also

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.10.2015

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

24.09.2021

Zaproszenie do publikowania w kwartalniku naukowym „Humanities and Cultural Studies”

Redakcja kwartalnika naukowego „Humanities and Cultural Studies” zaprasza do nasyłania tekstów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki, pedagogiki i sztuki.  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.