Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.09.2016 - 23.09.2016
Added on: 27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański 
Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.:

„Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu”

 22-23.09.2016

 Uniwersytet Gdański

 

Zapraszamy do wymiany doświadczeń naukowych, proponując dyskusję w następujących obszarach badań: - narzędzia cat w dydaktyce przekładu

- korekta i ewaluacja przekładu

- dydaktyka tłumaczeń symultanicznych, intersemiotycznych, intralingwalnych

- interkulturowe aspekty dydaktyki przekładu

- literatura w nauczaniu przekładu

- dydaktyka przekładu gwar i dialektów

- przekład w nauczaniu drugiego/trzeciego języka obcego

- e – learning - praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych

- problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych

- aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej

- dydaktyka spersonalizowana 

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktem w języku wystąpienia (200 – 300) prosimy przesyłać na adres mailowy ugkonferencja2016@ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2016 roku. Decyzję o przyjęciu referatu otrzymacie Państwo do 31 maja 2016 roku

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2016 21:30
Added on:
27 May 2016; 22:48 (Sylwia Pikula)
Edited on:
27 May 2016; 22:48 (Sylwia Pikula)

See also

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

11.10.2015

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

06.05.2021

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli.

01.08.2016

Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

25 listopada w  Warszawie  odbędzie się "Uroczysty Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.