Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.09.2016 - 23.09.2016
Added on: 27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański 
Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański 
Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt.:

„Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu”

 22-23.09.2016

 Uniwersytet Gdański

 

Zapraszamy do wymiany doświadczeń naukowych, proponując dyskusję w następujących obszarach badań: - narzędzia cat w dydaktyce przekładu

- korekta i ewaluacja przekładu

- dydaktyka tłumaczeń symultanicznych, intersemiotycznych, intralingwalnych

- interkulturowe aspekty dydaktyki przekładu

- literatura w nauczaniu przekładu

- dydaktyka przekładu gwar i dialektów

- przekład w nauczaniu drugiego/trzeciego języka obcego

- e – learning - praca ze studentem o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach edukacyjnych

- problemy dydaktyki akademickiej w kontekście zmian społecznych, edukacyjnych i cywilizacyjnych

- aspekty ekolingwistyczne i ekodydaktyczne w dydaktyce akademickiej

- dydaktyka spersonalizowana 

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z abstraktem w języku wystąpienia (200 – 300) prosimy przesyłać na adres mailowy ugkonferencja2016@ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2016 roku. Decyzję o przyjęciu referatu otrzymacie Państwo do 31 maja 2016 roku

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.