Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.05.2021 - 31.07.2021
Дата размещения: 06.05.2021

Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie naukowym "Dydaktyka Polonistyczna"

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Целевые аудитории:
аспиранты, Учителя, Педагоги, Доктора

Redakcja czasopisma naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego „Dydaktyka Polonistyczna” (poprzedni tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”) serdecznie zaprasza do współpracy dydaktyków, literaturoznawców, językoznawców oraz kulturoznawców – doświadczonych badaczy, doktorantów oraz nauczycieli.

Dydaktyka Polonistyczna

Pismo jest indeksowane w bazach danych: CEJSH The Central European. Journal of Social Sciences and Humanities, CeON (Centrum Otwartej nauki) Biblioteka Nauki, PBN (Polska Bibliografia Nauki), Index Copernicus i od przeszło dwudziestu lat prezentuje teksty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dydaktyka/index.php

Teksty prosimy przysyłać do końca lipca 2021 roku na adres: dydaktykapol@ur.edu.pl .

Информация

Опубликовал:
Дата размещения:
6 мая 2021; 16:12 (Wojciech Maryjka)
Дата правки:
6 мая 2021; 16:16 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.10.2015

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

24.09.2021

Zaproszenie do publikowania w kwartalniku naukowym „Humanities and Cultural Studies”

Redakcja kwartalnika naukowego „Humanities and Cultural Studies” zaprasza do nasyłania tekstów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki, pedagogiki i sztuki.  

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах