Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.03.2020 - 30.06.2020
Added on: 31.03.2020

InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies - nowe czasopismo Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Type of the event:
Call for papers

InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies to międzynarodowe czasopismo tworzone przez środowiska naukowe Europy i Ameryki Północnej. Powołały je wspólnie Uniwersytet w Bergamo (Università degli studi di Bergamo; Włochy), Uniwersytet w Teksasie (University of Texas Rio Grande Valley; USA) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pismo ma profil humanistyczny. Chce być otwarte na nowe trendy, konfrontować osiągnięcia językoznawców i literaturoznawców z całego świata, inspirować poszukiwania w zakresie literatury, zjawisk językowych i kulturowych. W skład Rady Naukowej pisma wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych z Brazylii, Francji, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License

 InScriptum będzie zamieszczało wyłącznie teksty oryginalne, mające istotne znaczenie dla badań literaturoznawczych i językoznawczych. Nie będą przyjmowane do druku rzeczy wcześniej publikowane. Każdy artykuł przejdzie podwójną, tzw. ślepą  recenzję.

Teksty powinny liczyć około 10–20 stron (5000–8000 słów) i zawierać tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Termin ich nadsyłania do numeru pierwszego upływa 30 czerwca 2020 roku. Szczegółowe wytyczne redakcyjne znajdą Państwo w tym miejscu.

Publikację każdego nowego tomu planujemy na koniec danego roku. Propozycje tematów dla numerów specjalnych (lub osobnych sekcji w ramach numerów) prosimy zgłaszać Redakcji do 15 stycznia, przedstawiając najważniejsze zagadnienia i wstępny spis treści (ze wskazaniem potencjalnych autorów).

Zgłoszenia można przesyłać pod adresem: inscriptum@ujk.edu.pl

Artykuły publikowane w InScriptum będą dostępne bezpłatnie w ramach „otwartego dostępu”, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI.

Information

Address:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Published by:
Added on:
31 March 2020; 23:09 (Magdalena Płusa)
Edited on:
31 March 2020; 23:14 (Magdalena Płusa)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.