Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event:
Added on: 17.07.2018

Zaproszenie do publikowania w międzynarodowym roczniku naukowym „Conversatoria Linguistica“

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Siedlce

Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania artykułów i recencji do kolejnego numeru pisma (za rok 2018).

W czasopiśmie publikowane są teksty dotyczące szerokiego spektrum tematów językoznawczych oraz literaturoznawczych. Możliwa jest również publikacja artykułów o charakterze interdyscyplinarnym, w których tematyka językoznawcza lub literaturoznawcza jest wyraźnie widoczna.

Oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim można nadsyłać do 31 sierpnia 2018.

Wymagania redakcyjne dla Autorów tekstów

- objętość artykułów – do 20 stron znormalizowanego papieru w formacie A4;

- czcionka Times New Roman 12 punktów;

- interlinia 1,5 wiersza;

- przypisy dolne w wersji oksfordzkiej;

- streszczenie artykułu (do pół strony) po angielsku;

- kilka słów o Autorze tekstu.

Teksty należy nadsyłać pocztą elektroniczną jako dokument programu Word w załączniku lub pocztą zwykłą jako plik na płycie kompaktowej.

Adres Redakcji:

Zakład Językoznawstwa i Logopedii

ul. Żytnia 39, pok. 3.41

08-110 Siedlce

Telefon redakcji: 25 643 18 72

Adresy poczty elektronicznej

lingua@op.pl

Information

Added on:
17 July 2018; 20:12 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
17 July 2018; 20:12 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.