Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 31.12.2016
Added on: 14.11.2016

Nabór tekstów do Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Type of the event:
Call for papers

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym, któremu od 2015 roku przypisano 13 punktów za publikację (zob. Lista B czasopism punktowanych od 2015 roku).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adresp.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do końca grudnia br zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania ze strony:  http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/publikacje-w-biuletynie-ptj/).

Information

Application deadline for speakers:
31.12.2016 22:30
Added on:
14 November 2016; 14:52 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 November 2016; 14:52 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.