Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.09.2015 - 29.09.2015
Added on: 01.09.2015

LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w jubileuszowym roku 90-lecia istnienia Towarzystwa, w dniach 28-29 września 2015 r. (poniedziałek – wtorek) w Kielcach w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15, budynek G.

LXXIII Zjazd PTJ w Kielcach - Komunikat nr 2

Tematem przewodnim są: GRANICE INTERPRETACJI LINGWISTYCZNEJ.

Patronat honorowy nad Zjazdem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł dla członków Towarzystwa (niezalegających ze składkami) i doktorantów oraz 300 zł dla pozostałych osób. Należy ją wpłacić do 30 czerwca br. na konto Kieleckiego Towarzystwa Naukowego:
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
ul. Rynek 3 (II piętro)
25-303 Kielce
NIP: 959-08-96-857

Raiffeisen Polbank
Bankowość Detaliczna
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
47 1750 0012 0000 0000 2272 1313 (dopisek Zjazd PTJ, imię i nazwisko uczestnika)

Z opłaty są zwolnieni członkowie honorowi PTJ.
Dla uczestników zjazdu przewidziano:

  1. obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia (połączoną z krótkim zwiedzaniem Muzeum Narodowego),
  2. obiad drugiego dnia,
  3. napoje i drobny poczęstunek podczas przerw.

Organizatorzy przewidują również wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej 29 września 2015 r. po zakończeniu Zjazdu.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2015 r.

 

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowane zostało 10 minut na dyskusję.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń kandydatów na Członków PTJ, a także informacji o zmarłych ostatnio Członkach PTJ do dr Eweliny Grześkiewicz ewelina.grzeskiewicz@uj.edu.pl najpóźniej do 20 września.

Pragniemy również poinformować, że organizatorzy tegorocznego Zjazdu PTJ nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Przypominamy o składkach członkowskich (75 zł do roku 2014, 90 zł za rok bieżący) i prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ: PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082. Dziękujemy za regularne wpłaty.

Informujemy, że w poprzednim roku musieliśmy wykreślić około stu członków, którzy mieli ponaddwuletnie zaległości. Członkostwo może być przywrócone po uregulowaniu zaległości. Regularnie są wysyłane przypomnienia o zaległościach do poszczególnych członków, informacje o wysokości zaległości można także uzyskać droga mailową, pisząc na admin@ptj.civ.pl

Kraków, 5 maja 2015 r.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu PTJ
Przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa

W imieniu organizatorów Zjazdu
dr hab., prof. UJK Piotr Zbróg

See also

15.06.2018

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym / Krajowa Konferencja Naukowa

Celem konferencji organizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów i polonistów), tłumaczy, wykładowców, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką języków specjalistycznych.

23.06.2018

Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych

W dniach 18-19 października 2018 r. odbędzie w Opolu w Instytucie Filologii Angielskiej konferencja naukowa "Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych" organizowana przez Zakład Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

29.01.2019

Horyzonty języka VIII, czyli jak daleko sięga językoznawstwo

Koło Młodych Językoznawców, działające przy Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza na ogólnopolską konferencję "Horyzonty języka VIII, czyli jak daleko sięga językoznawstwo ".

06.01.2016

Referat "Wprowadzenie do badań nad polszczyzną mieszkańców Orzysza" (dr Ewelina Grześkiewicz, IJP PAN, Kraków)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 12 stycznia o godz. 18.15 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17, sala 24 na parterze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.