Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 08.11.2016 - 09.11.2016
Дата размещения: 01.05.2016

Dialog pokoleń - III konferencja naukowa z cyklu

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:

Towarzystwo Kultury Języka i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na III konferencję naukową z cyklu Dialog pokoleń. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2016 w Warszawie.

Zachęceni dużym zainteresowaniem tematyką wpływu zmian językowych na możliwości porozumienia między przedstawicielami różnych pokoleń, z jakim spotkaliśmy się podczas dwóch pierwszych konferencji z cyklu „Dialog pokoleń”, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszych tegorocznych obradach, podczas których poruszane będą między innymi następujące zagadnienia:

  • historia, współczesność i przyszłość gwar ludowych i odmian środowiskowych języka oraz ich wykorzystanie w różnych funkcjach (jako języka artystycznego literatury i filmu, języka reklamy i nowych mediów);
  • język wieków minionych;
  • język autorów dawnych i współczesnych;
  • tradycyjne i nowoczesne rozwiązania metodologiczne wykorzystywane w badaniach
  • językoznawczych i kulturoznawczych;
  • język środków społecznego przekazu;
  • kulturowy i językowy obraz tradycji i nowoczesności;
  • sposoby obecności treści językowych i kulturowych w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy do prezentacji referatów reprezentujących różne działy językoznawstwa – dialektologię, socjolingwistykę, psycholingwistykę, teorię komunikacji i tekstologię. Chcielibyśmy, aby dyskusja na temat wskazany w tytule konferencji nie była ograniczona ani metodologicznie, ani materiałowo. Liczymy zatem na wystąpienia odwołujące się do Państwa zainteresowań i wyników badań.

Terminarz:
do 1 lipca 2016 – zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/a/uw.edu.pl/forms/d/10tbHWn892Mm5q6qBHIEolf23xINl_9bf3GiV6A8bHL
8/viewform /
dostępny również na stronie www.dialogpokolen.uw.edu.pl)
15 września 2016 – program konferencji
do 15 października 2016 – opłaty konferencyjne (300 zł – pracownicy naukowi, 200 zł – doktoranci)
do 31 stycznia 2017 – przesłanie tekstów do tomu pokonferencyjnego


Opłata ta pokrywa koszty obiadów w dniach 8 i 9 listopada, kawę w przerwach obrad, materiały konferencyjne oraz koszt wydania recenzowanego tomu pokonferencyjnego. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mon_kre@wp.pl lub d.pokolen@gmail.com.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2016 22:00
Подача заявок для участников до:
30.06.2016 22:00
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

03.07.2018

Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach

Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego UW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, która odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2018 r. Sokółce na Podlasiu. Konferencja jest organizowana jako impreza towarzysząca tradycyjnym warsztatom dialektologicznym „Dialog pokoleń 5”.

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

17.01.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. konferencję naukową zatytułowaną: „Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах