Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 30.05.2019
Дата размещения: 30.05.2019

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Начало событияВид события:
Встреча
Местность:
Warszawa

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji).
Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach.
Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

Od lewej: dr hab. Błażej Brzostek (kierownik Działu Naukowego NIAiU), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu LA, IBL PAN), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN), dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU); fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN),  dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, IBL PAN), dr hab. Błażej Brzostek (Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU) oraz Dominik Witaszczyk (Specjalista ds. komunikacji i promocji NIAiU).

Współpraca umożliwi przybliżenie realizowanych badań naukowych, prowadzonych z jednej strony przez teoretyków, zajmujących się badaniem zależności przestrzeni, historii i społeczeństwa, z drugiej architektów i urbanistów, dążących do kształtowania świadomości społecznej w zakresie architektury i urbanistyki oraz podejmujących starania o zachowanie narodowego dziedzictwa architektonicznego. Działania te wiążą się zatem z odpowiedzią na pojawiające się problemy przestrzenne w miastach i gminach, a także z odpowiedzią literaturoznawstwa na bieżące potrzeby społeczne (jak problem z zagospodarowaniem miejsc ważnych kulturowo, naznaczonych ideowo i politycznie, nastręczających trudności decyzyjnych). To podejście wpisujące się w nurt nowej humanistyki skierowanej ku przyszłości (także humanistyki zaangażowanej), ale jednocześnie akcentującej rolę przeszłości, ciągłości kulturowej i tradycji badawczej. Efektem współpracy będzie rozbudowanie forum dyskusyjnego, działającego dotychczas w ramach projektu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne, realizowanego w IBL PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Wójtowicz. Prowadzone na tym polu prace merytoryczne docelowo zmierzają do realnego oddziaływania na środowiska decyzyjne i wskazanie na rolę badań naukowych (także analiz humanistycznych, w tym literaturoznawczych) w procesie przekształcania przestrzeni miejskiej.

(fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU)

Информация

Адрес:
siedziba SARP w Pałacu Konstantego Zamoyskiego w Warszawie

Начало событияСвязанное с событием

01.04.2019
Проект

Архитектурное литературоведение

Исходным пунктом исследований в рамках гранта «Архитектурное литературoведение» было определение геокритики Бертранда Вестфала и дальнейшие трансформации этого толкования. По отношению к нему были предложены такие исследовательские действия, в которых литературоведческий анализ пригодился бы также в других отраслях, занимающихся переработкой городского пространства. Важен был также вопрос междисциплинарности, понимаемой как метод действия одного исследователя, который пользуется понятиями и теориями (а также их ограничениями) из других наук, а потом пытается создать трансотраслевую исследовательскую модель, которая вырабатывается в результате реального сотрудничества межотраслевой команды. Исследовательская группа, состоящая из 14 человек занялась всесторонним анализом площади Пилсудского и площади Дефиляд.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах