Polish Studies Newsletter
Date of the event: 30.05.2019
Added on: 30.05.2019

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji).
Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach.
Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

Od lewej: dr hab. Błażej Brzostek (kierownik Działu Naukowego NIAiU), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu LA, IBL PAN), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN), dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU); fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN),  dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, IBL PAN), dr hab. Błażej Brzostek (Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU) oraz Dominik Witaszczyk (Specjalista ds. komunikacji i promocji NIAiU).

Współpraca umożliwi przybliżenie realizowanych badań naukowych, prowadzonych z jednej strony przez teoretyków, zajmujących się badaniem zależności przestrzeni, historii i społeczeństwa, z drugiej architektów i urbanistów, dążących do kształtowania świadomości społecznej w zakresie architektury i urbanistyki oraz podejmujących starania o zachowanie narodowego dziedzictwa architektonicznego. Działania te wiążą się zatem z odpowiedzią na pojawiające się problemy przestrzenne w miastach i gminach, a także z odpowiedzią literaturoznawstwa na bieżące potrzeby społeczne (jak problem z zagospodarowaniem miejsc ważnych kulturowo, naznaczonych ideowo i politycznie, nastręczających trudności decyzyjnych). To podejście wpisujące się w nurt nowej humanistyki skierowanej ku przyszłości (także humanistyki zaangażowanej), ale jednocześnie akcentującej rolę przeszłości, ciągłości kulturowej i tradycji badawczej. Efektem współpracy będzie rozbudowanie forum dyskusyjnego, działającego dotychczas w ramach projektu NPRH MNiSW Literaturoznawstwo architektoniczne, realizowanego w IBL PAN pod kierownictwem dr Aleksandry Wójtowicz. Prowadzone na tym polu prace merytoryczne docelowo zmierzają do realnego oddziaływania na środowiska decyzyjne i wskazanie na rolę badań naukowych (także analiz humanistycznych, w tym literaturoznawczych) w procesie przekształcania przestrzeni miejskiej.

(fot. Dominik Witaszczyk, NIAiU)

Information

Address:
siedziba SARP w Pałacu Konstantego Zamoyskiego w Warszawie
Added on:
30 May 2019; 20:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 May 2019; 20:30 (Mariola Wilczak)

Related to the event


See also

12.11.2015

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki. Strona konferencji: http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym

18.06.2019

„A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm”. Panel dyskusyjny z cyklu "Literaturoznawstwo architektoniczne. Podsumowania"

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Literaturoznawstwo architektoniczne. Podsumowania”. Panel dyskusyjny pod hasłem: „A inaczej ze zwalisk rośnie, by wróść w socjalizm” odbędzie się w środę 26 czerwca 2019, o godz. 13.00, w sali 144 w Pałacu Staszica.

28.04.2019

Panel dyskusyjny poświęcony książce „Metamorfozy Pałacu Staszica” dr Aleksandry Wójtowicz

Grupa badawcza realizująca grant „Literaturoznawstwo architektoniczne” zaprasza na panel dyskusyjny poświęcony książce Metamorfozy Pałacu Staszica dr Aleksandry Wójtowicz, który odbędzie się w czwartek 25 kwietnia, o godz. 17.00, w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica.

11.05.2019

Plac Defilad w Warszawie - przestrzeń konfliktu. Panel dyskusyjny z cyklu "Literaturoznawstwo architektoniczne. Podsumowania"

17 maja 2019, o godzinie 14.00, w Sali Canaletta (dawna sala PAN Clubu, III piętro) w Pałacu Staszica w Warszawie, odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniu placu Defilad w Warszawie, traktowanemu jako przestrzeń konfliktu - politycznego, ekonomicznego, o tereny zielone.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.