Polish Studies Bulletin
Date of the event: 19.11.2015 g.09:00 - 20.11.2015 g.17:00
Added on: 12.11.2015

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa

Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni
miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział
przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki.
Strona konferencji:
http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym

Rada Programowa Konferencji:
prof. nzw. inż. arch. Marek Budzyński (Politechnika Warszawska)
dr Maciej Maryl (Zastępca Dyrektora  IBL PAN ds. Ogólnych)
prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
dr Dorota Siwicka (Zastępca Dyrektora IBL PAN ds. Naukowych)
dr Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
dr inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL)
mgr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL PAN)

Komitet organizacyjny:
Marita Albán Juárez (NIFC)
Jacek Paulinek (IBL PAN)
Katarzyna Rdzanek (IBL PAN)
Marcin Wąsowski (NIFC)
Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.