Polish Studies Newsletter
Date of the event: 19.11.2015 g.09:00 - 20.11.2015 g.17:00
Added on: 12.11.2015

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa

Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni
miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział
przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki.
Strona konferencji:
http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym

Rada Programowa Konferencji:
prof. nzw. inż. arch. Marek Budzyński (Politechnika Warszawska)
dr Maciej Maryl (Zastępca Dyrektora  IBL PAN ds. Ogólnych)
prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
dr Dorota Siwicka (Zastępca Dyrektora IBL PAN ds. Naukowych)
dr Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
dr inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL)
mgr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL PAN)

Komitet organizacyjny:
Marita Albán Juárez (NIFC)
Jacek Paulinek (IBL PAN)
Katarzyna Rdzanek (IBL PAN)
Marcin Wąsowski (NIFC)
Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
 

Related to the event


See also

30.05.2019

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji). Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach. Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

10.09.2016

XX Festiwal Nauki w Warszawie

Spotkania XX Festiwalu Nauki organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. Od kilku lat w ramach Festiwalu swoje spotkania przygotowuje ponad sto instytucji, co roku też nowe instytucje dołączają do grona organizatorów.

27.04.2017

Panel dyskusyjny o książce Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku"

Zespół Badań nad Literaturą Zagłady w IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny o książce Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały? Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku".

24.09.2015

Uroczysta inauguracja "Biuletynu Polonistycznego"

20 października br. o 12:00 w sali 144 Pałacu Staszica odbyła się oficjalna premiera portalu BiuletynPolonistyczny.pl

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.