Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 19.11.2015 g.09:00 - 20.11.2015 g.17:00
Data dodania: 12.11.2015

Konferencja naukowa "Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym"

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Warszawa

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa

Proponujemy spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni
miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział
przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki.
Strona konferencji:
http://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/refleksja-humanistyczna-w-planowaniu-przestrzennym

Rada Programowa Konferencji:
prof. nzw. inż. arch. Marek Budzyński (Politechnika Warszawska)
dr Maciej Maryl (Zastępca Dyrektora  IBL PAN ds. Ogólnych)
prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
dr Dorota Siwicka (Zastępca Dyrektora IBL PAN ds. Naukowych)
dr Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
dr inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL)
mgr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL PAN)

Komitet organizacyjny:
Marita Albán Juárez (NIFC)
Jacek Paulinek (IBL PAN)
Katarzyna Rdzanek (IBL PAN)
Marcin Wąsowski (NIFC)
Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
 

Powiązane z wydarzeniem


Zobacz także

04.11.2016

Dworce kolejowe jako przestrzeń refleksji literackiej, architektonicznej i historii techniki / z cyklu "Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje"

Pierwsze spotkanie z cyklu Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje, organizowane w Instytucie Badań Literackich PAN w ramach projektu "Literaturoznawstwo architektoniczne".

05.09.2019

Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość (The architectural literary studies: place and identity)

Jak sensy wpisane w przestrzeń mogą wpływać na jej zagospodarowanie? W jaki sposób władza wykorzystuje semantykę miejsca, by oddziaływać na społeczeństwo? Czy literaturoznawstwo może pomóc w rekonstrukcji doświadczania przestrzeni w danym okresie historycznym oraz, w jaki sposób metamorfoza miejsca staje się elementem walki mentalnej? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytania, a także rozważania nad „architekturą wyobrażoną”, która staje się nośnikiem tożsamości (np. w sytuacji podtrzymywania jej poza granicami kraju) podejmą badacze reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe.

28.04.2019

Panel dyskusyjny poświęcony książce „Metamorfozy Pałacu Staszica” dr Aleksandry Wójtowicz

Grupa badawcza realizująca grant „Literaturoznawstwo architektoniczne” zaprasza na panel dyskusyjny poświęcony książce Metamorfozy Pałacu Staszica dr Aleksandry Wójtowicz, który odbędzie się w czwartek 25 kwietnia, o godz. 17.00, w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica.

30.05.2019

Dyrektorzy Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki podpisali list intencyjny oraz umowę ramową o współpracy

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA, w dniu 30 maja 2019 roku podpisali ramową umowę o współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji). Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach. Porozumienie jest wynikiem prac, które uwzględniają współczesne wyzwania, związane z rozwojem i rewitalizacją miast, także te w zakresie działań decyzyjnych organów samorządowych oraz wyzwania przemian rzeczywistości, której towarzyszą zmiany metodologiczne na polu badań humanistycznych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.