Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.06.2024 - 18.06.2024
Дата размещения: 12.02.2024

Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje /VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.

Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym emocji, uczuć i zmysłów w perspektywie historycznej. Pragniemy by nasze dyskusje skupiały się wokół takich zagadnień jak rodzaje źródeł pozwalających badać emocje i zmysłową recepcję rzeczywistości, ale też na problemie sprawczości doznania zmysłowego (wzroku, słuchu, zapachu, smaku, dotyku), sposobach wywoływania emocji i uczuć oraz ich wpływie na aktywność historycznych bohaterów, wreszcie na konwencjach określających sposoby ekspresji własnej emocjonalności.

Chcelibyśmy, by dyskusja toczyła się w następujących modułach:

  • materiały źródłowe do historii sensorycznej i badań nad emocjami
  • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
  • analizy i interpretacje,
  • studia przypadków.

Referaty na konferencji mogą ogniskować się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych, aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Języki konferencji: polski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 marca 2024 r., na adres: konferencjaxixwiek@uw.edu.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca kwietnia 2024 r.

Czas wystąpienia to 20 min.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu.

Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca),
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Alicja Kulecka,
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.,
mgr Agnieszka Goluch (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy:
1. Imię i nazwisko, stopień naukowy
2. adres mailowy
3. afiliacja
4. tytuł wystąpienia
5. streszczenie do 200 słów ze spacjami

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.03.2024
Оплата:
bez opłat
Дата размещения:
12 февраля 2024; 20:33 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
12 февраля 2024; 20:35 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

17.03.2016

Emocje – Język – Literatura

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej EMOCJE - JĘZYK - LITERATURA

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

18.08.2017

Emocje robotów w narracjach kultury i technologii / ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej “Emocje robotów w narracjach kultury i technologii”. Jeszcze kilka lat temu problematyka emocji robotów stanowiła jedynie przedmiot mitów i fantastycznych opowieści. Nie ulega wątpliwości, że w świetle tych tradycji właśnie możliwość odczuwania emocji sprawiała, że mityczne postaci golemów wkraczały w świat ludzkich relacji. Jednocześnie te przebudzone uczucia stawały się szczególnie groźne i niebezpieczne. W kontekście szybkiego rozwoju współczesnej nauki i technologii, problem emocji robotów staje się realną możliwością. W aspekcie tych przemian pojawiają się pytania, na które szukamy odpowiedzi. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do grona młodych naukowców - studentów, doktorantów i doktorów, ponieważ sądzimy, że roboty - i być może – ich emocje staną się w nadchodzącej przyszłości istotnym elementem kultury. Zapraszamy również zespoły badawcze pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych, które podejmują wspólne badania nad interesującą nas tematyką. W ramach obrad chcemy stworzyć interdyscyplinarne forum wymiany idei kultury i technologii, dlatego liczymy na przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, zarówno humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, socjologia), jak i ścisłych oraz inżynieryjnych (informatyka, fizyka, automatyka, inżynieria biomedyczna, biocybernetyka). W trakcie konferencji przewidujemy spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawę interaktywną, a także warsztaty coachingowe. Planujemy również konkurs literacki, o którym więcej napiszemy w kolejnych informacjach. Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2017 roku. Abstrakty (do 1000 znaków) wraz z zaznaczoną afiliacją prosimy wysyłać na adres: emocje.robotow@gmail.com.

10.03.2016

Uczucia i emocje w tekstach kultury

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах