Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.06.2024 - 18.06.2024
Added on: 12.02.2024

Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje /VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Wydział Historii oraz Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszają pracowników naukowych i doktorantów do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku.

Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym emocji, uczuć i zmysłów w perspektywie historycznej. Pragniemy by nasze dyskusje skupiały się wokół takich zagadnień jak rodzaje źródeł pozwalających badać emocje i zmysłową recepcję rzeczywistości, ale też na problemie sprawczości doznania zmysłowego (wzroku, słuchu, zapachu, smaku, dotyku), sposobach wywoływania emocji i uczuć oraz ich wpływie na aktywność historycznych bohaterów, wreszcie na konwencjach określających sposoby ekspresji własnej emocjonalności.

Chcelibyśmy, by dyskusja toczyła się w następujących modułach:

  • materiały źródłowe do historii sensorycznej i badań nad emocjami
  • metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
  • analizy i interpretacje,
  • studia przypadków.

Referaty na konferencji mogą ogniskować się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z wyobrażeniami społecznymi, procesami komunikacji społecznej oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych, aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Języki konferencji: polski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 marca 2024 r., na adres: konferencjaxixwiek@uw.edu.pl. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do końca kwietnia 2024 r.

Czas wystąpienia to 20 min.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu.

Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca),
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Alicja Kulecka,
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.,
mgr Agnieszka Goluch (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy:
1. Imię i nazwisko, stopień naukowy
2. adres mailowy
3. afiliacja
4. tytuł wystąpienia
5. streszczenie do 200 słów ze spacjami

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2024
Fee:
bez opłat
Added on:
12 February 2024; 20:33 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 February 2024; 20:35 (Mariola Wilczak)

See also

17.03.2016

Emocje – Język – Literatura

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej EMOCJE - JĘZYK - LITERATURA

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

18.08.2017

Emocje robotów w narracjach kultury i technologii / ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Wydział Humanistyczny AGH, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej “Emocje robotów w narracjach kultury i technologii”. Jeszcze kilka lat temu problematyka emocji robotów stanowiła jedynie przedmiot mitów i fantastycznych opowieści. Nie ulega wątpliwości, że w świetle tych tradycji właśnie możliwość odczuwania emocji sprawiała, że mityczne postaci golemów wkraczały w świat ludzkich relacji. Jednocześnie te przebudzone uczucia stawały się szczególnie groźne i niebezpieczne. W kontekście szybkiego rozwoju współczesnej nauki i technologii, problem emocji robotów staje się realną możliwością. W aspekcie tych przemian pojawiają się pytania, na które szukamy odpowiedzi. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do grona młodych naukowców - studentów, doktorantów i doktorów, ponieważ sądzimy, że roboty - i być może – ich emocje staną się w nadchodzącej przyszłości istotnym elementem kultury. Zapraszamy również zespoły badawcze pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych, które podejmują wspólne badania nad interesującą nas tematyką. W ramach obrad chcemy stworzyć interdyscyplinarne forum wymiany idei kultury i technologii, dlatego liczymy na przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, zarówno humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, socjologia), jak i ścisłych oraz inżynieryjnych (informatyka, fizyka, automatyka, inżynieria biomedyczna, biocybernetyka). W trakcie konferencji przewidujemy spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawę interaktywną, a także warsztaty coachingowe. Planujemy również konkurs literacki, o którym więcej napiszemy w kolejnych informacjach. Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2017 roku. Abstrakty (do 1000 znaków) wraz z zaznaczoną afiliacją prosimy wysyłać na adres: emocje.robotow@gmail.com.

10.03.2016

Uczucia i emocje w tekstach kultury

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.