Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 04.10.2019 - 05.10.2019
Дата размещения: 27.08.2019

From Artes liberales to Artes digitales: Ukrainistyka & Slawistyka / międzynarodowe seminarium interdyscyplinarne

Начало событияВид события:
Семинар

The seminar ‘From Artes Liberales to Artes Digitales’ aims to bring together researchers who are already advanced in practicing DH and those who are just planning to use them in their future projects. The event will serve as a platform for presenting plans, current and final results of research endeavors, networking and exploring prospects for further collaborations.

Proposals for presentations might comply with (yet are not limited to) the following thematic streams:

  • the content and essence of the academic discipline(s) covered by the umbrella term of ‘Digital Humanities’
  • technology & humanities: mutual influences, social and cultural effect
  • distant reading, research of large text corpora
  • DH in educational spaces
  • digital and electronic publications of literary works and historical documents, text (en)coding
  • potential of DH in linguistics and creation of dictionaries and glossaries
  • visualization, mapping, 3D modeling
  • models of engagement the ‘creative audience’of DH-projects, the potential of crowdsourcing collaborations.

Presentations of digital projects highlighting a particular area of humanitarian knowledge are most welcome.

We invite you to submit your proposals for 20-minute presentations to artesdigitalesucu@gmail.com by 15 September 2019.

Please include with your abstract your full name, academic/professional affiliation, and key words. Abstracts should not exceed 300 words.The notifications of acceptance will be sent by 20 September 2019.

Working languages: English, Ukrainian.

If you plan to deliver your presentation or introduce a research project in Ukrainian, please be ready to provide anaccompanying visual presentation and/or handouts in English.

Organizers:
Humanities Faculty, Ukrainian Catholic University
Division of Literatures, Cultures, and Languages, Stanford University
Taras Shevchenko Institute of Literature, National Academy of Sciences of Ukraine

Keynote Speaker: Yuliya Ilchuk (Stanford University)

Информация

Адрес:
Center of Metropolitan Andrey Sheptytsky, Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine)
Подача заявок для докладчиков до:
20.09.2019

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах