Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.10.2016 - 19.10.2016
Дата размещения: 02.04.2016

Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Przedmiotem refleksji naukowej w trakcie planowanej konferencji pragniemy uczynić gwarę i jej wartość ujmowaną w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Proponujemy, aby szczególną uwagę skierować na takie obszary badawcze, jak: gwara jako narzędzie komunikacji (w tym dynamika rozwojowa gwar, funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników, wartościowanie gwary, gwara wobec przemian cywilizacyjnych; gwara a inne odmiany polszczyzny; gwara jako wykładnik tożsamości kulturowej (w tym leksyka i frazeologia gwarowa jako świadectwo kultury materialnej i duchowej wsi); językowy obraz świata w gwarach; gwara w funkcji tworzywa artystycznego (język folkloru); gwara jako środek budowania więzi społecznych (m.in. jako czynnik integrujący społeczność lokalną); gwara jako środek stylistyczny w tekstach artystycznych (literatura, film) oraz użytkowych (media, reklama i inne); gwara utrwalona w źródłach historycznych.

Proponowana tematyka stanowi przedmiot zainteresowań wielu językoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Mamy nadzieję, że organizowana przez nas konferencja stanie się forum wymiany myśli, obserwacji i wyników badań dotyczących roli gwary jako narzędzia komunikacji oraz czynnika tożsamości społeczno-kulturowej.

Kontakt do organizatorów: jezykregionkultura@gmail.com

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.05.2016 21:30
Подача заявок для участников до:
31.05.2016 21:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
2 апреля 2016; 13:01 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
17 октября 2016; 12:31 (Katarzyna Burska)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах