Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 27.06.2023 - 29.06.2023
Дата размещения: 13.12.2022

Holokaust w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych XXI wieku. Nowe perspektywy porównawcze

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Antwerpen

Konsorcjum badawcze CoHLit-21 zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji The Holocaust in 21st-Century Children's, Young Adult and Adult Literature: New Comparative Perspectives. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Studiów Żydowskich Uniwersytetu w Antwerpii, przy wsparciu Stichting Auschwitz/Fondation Auschwitz oraz Wydziału Literaturoznawstwa KU Leuven. Konferencja odbędzie się w dniach 27–29 czerwca 2023 r. w Antwerpii w Belgii.

Zdj. Matheus Bertelli

Zakres i cele konferencji

Wraz zpojawieniem się tak zwanego „czwartego pokolenia” obserwujemy obecnie koniec tego, co Esther JIlovsky (2015, 24) nazwała „pierwszą fazą pamięci o Holokauście” (ucieleśnioną przez długość życia ocalałych). Jednocześnie jesteśmy świadkami globalnego rozprzestrzeniania się praktyk pamięci związanych z Zagładą (a także nowych wyzwań dla tej pamięci). To, co jest potrzebne w tej nowej konstelacji –  zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ciągłą dominację anglo-amerykańskich perspektyw w literaturoznawczych badaniach Holokaustu – to porównawcze i wielojęzyczne podejście, które uwzględnia kulturową, socjologiczną i biograficzną wielość pozycji zajmowanych przez współczesnych – żydowskich i nieżydowskich – pisarzy i ich wielogłosowe zaangażowanie w Holokaust.

Czerpiąc dalej z podejmowanych przez badaczy wysiłków, aby wyjść poza ramy narodowe i otworzyć perspektywy dwustronne, regionalne, a nawet międzykontynentalne, na współczesne piśmiennictwo żydowskie w ogóle, a na literaturę Holokaustu w szczególności (Liska i Nolden 2008; Marszałek i Molisak 2010; Rosen 2013; Ibler 2014; Żurek i von der Lühe 2019; Artwińska i Tippner 2022), konferencja w Antwerpii będzie służyć podwójnemu celowi. Przede wszystkim będzie dążyć do podsumowania najważniejszych wyników i ustaleń badań porównawczych przeprowadzonych przez członków zespołu badawczego CoHLit-21 w ciągu ostatnich dwóch lat (w dziedzinie współczesnej literatury dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych). Przedsięwzięcia konsorcjum zostały zorganizowane wokół osi Wschód-Zachód, która obejmuje trzy główne (niemiecki, rosyjski i angielski) i trzy mniejsze języki (polski, holenderski i hebrajski), oraz sześć odpowiadających im obszarów geograficznych (Niemcy, Rosja, USA, Polska, Niderlandy i Izrael). Oprócz odzwierciedlenia różnych stopni przestrzennej, kulturowej i historycznej bliskości rzeczywistych wydarzeń Holokaustu, zasięg geograficzny projektu pozwolił połączyć wyraźne ukierunkowanie eurocentryczne z podwójną perspektywą międzykontynentalną (ukierunkowaną na Izrael i USA jako najważniejsze centra współczesnego życia żydowskiego).

Jednocześnie kolejnym kluczowym celem konferencji podsumowującej  CoHLit-21  będzie otwarcie – dalszych i szerszych – perspektyw porównawczych  na produkcję literacką XXI wieku i Holokaust, poza językami i obszarami geograficznymi, które zostały objęte wspomnianym projektem komparatystycznym. W ramach konferencji szeroko rozumiana jest twórczość literacka związana z Holokaustem nie tylko jako zjawisko tekstowe (tj. zbiór artefaktów przeznaczonych dla czytelników dorosłych, młodych dorosłych i dzieci), ale także jako praktyka społeczna (osadzona w szczególnych kontekstach i ramach instytucjonalnych i ideologicznych). W związku z tym z zadowoleniem przyjmiemy zarówno tekstowe, jak i kontekstowe propozycje, które zaoferują wielojęzyczne, transnarodowe, międzykulturowe – lub w inny sposób porównawcze – spojrzenie na produkcję literacką po 2000 r. w odniesieniu do jej zaangażowania w namysł nad Holokaustem.

Sugerowane tematy

Tematy i obszary, które proponujemy, obejmują:

 • transnarodowe i międzykulturowe podziały w literackim przedstawieniu Holokaustu od 2000 roku;
 • pamięć o Holokauście we współczesnej twórczości literackiej (rodzinnej, narodowej, drugiej/trzeciej/czwartej generacji, postpamięci, pamięci wielokierunkowej, pamięci kosmopolitycznej);
 • rola lokalnych i narodowych instytucji pamięci w tworzeniu, promocji i upowszechnianiu literatury o tematyce Holokaustu;
 • funkcja tłumaczeń i adaptacji w transnarodowym obiegu pamięci o Holokauście;
 • satyra, parodia i bluźnierstwo we współczesnej literaturze Holokaustu
 • formy przenikania się i związek badań historiograficznych z twórczością literacką;
 • popkulturowa realizacja pamięci o Holokauście;
 • wykorzystanie literatury Holokaustu w programach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • genderowe doświadczenia i reprezentacje Holokaustu;
 • czasowość i przestrzenność w literackich przedstawieniach Zagłady;
 • rola obiektów i non-human aktorów we współczesnej literaturze Holokaustu;
 • język (języki) Holokaustu;
 • diasporyczne przemiany pamięci o Holokauście;
 • związek między tym, co lokalne, a tym, co globalne, we współczesnej literaturze Holokaustu;
 • literacka pamięć o Holokauście na tle innych historii traumy i przemocy.

Informacje organizacyjne

Propozycje wystąpień należy przesłać w formie elektronicznej nie później niż do 31 grudnia 2022 r. na adres cohlit.21@gmail.com. Zgłoszenia powinny zawierać abstrakt (do 300 słów) i krótkie CV (do 50 słów). Abstrakty powinny zawierać następujące informacje: autor(-rzy) z afiliacją(ami), tytuł i tekst wniosku, wybrana bibliografia z 3-5 odniesieniami naukowymi i pięcioma słowami kluczowymi.

Powiadomienia o akceptacji zostaną wysłane na początku stycznia. Więcej informacji na temat rejestracji i zakwaterowania zostanie udostępnionych na stronie konferencji nie później niż 1 marca 2023 roku. Zaakceptowane zgłoszenia zostaną pogrupowane przez organizatorów w odpowiednie sesje tematyczne. Każdego dnia konferencji odbędzie się wykład programowy uznanego na całym świecie eksperta w tej dziedzinie.

Literatura

Artwińska, Anna i Anja Tippner, wyd.  2022.  The Afterlife of the Shoah in Central and Eastern European Cultures: Concepts, Problems, and the Aesthetics of Postcatastrophic Narration, Nowy Jork - Londyn : Routledge.

Ibler, Reinhard. 2014. Holokaust w literaturze i kulturach Europy Środkowej od 1989 roku: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989.  Nowy Jork: Columbia University Press.

Jilovsky, Estera. 2015. Pamięć o Holokauście: pokolenia, świadek i miejsce.  Nowy Jork - Londyn: Bloomsbury Academic.

Liska, Vivian i Thomas Nolden, red. 2008. Współczesne pismo żydowskie w Europie: przewodnik. Bloomington: Indiana University Press.

Marszałek, Magdalena i Alina Molisak, red. 2010. Nach dem Vergessen. Odwołanie się do Holokaustu w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Berlin: Kulturverlag Kadmos.

Rosen, Alan, red. 2013. Literatura Holokaustu. Cambridge - Nowy Jork: Cambridge University Press.

Żurek, Sławomir Jacek, and Irmela von der Lühe, eds. 2019. Pamięć o Zagładzie / Das Gedächtnis an die Shoah. Lublin: TN KUL.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.12.2022
Дата размещения:
13 декабря 2022; 12:18 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
17 декабря 2022; 15:48 (Mariola Wilczak)

Начало событияСвязанное с событием


Смотреть также

27.09.2021

21st-Century Literature and the Holocaust. CoHLIT-21 #PL Seminar

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Antwerpii i Bar Ilan University zapraszają na seminarium zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu 21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective. Seminarium odbędzie się 29 i 30 września w Bramie Grodzkiej - Teatrze NN w Lublinie.

03.03.2017

Traumatic Modernities: From Comparative Literature to Medical Humanities / International Conference and Seminars

Organizers:

30.05.2016

Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory

Almost 40 years after Nabokov's death his texts continue to function as literary Fabergé eggs in which scholars keep finding hidden surprises and previously overlooked details. As Nabokov wrote in Conclusive Evidence, "the unravelling of a riddle is the purest and most basic act of the human mind." However, readers and critics are divided on the issue of whether Nabokov is a postmodern riddle-maker enjoying the game itself without enabling the player to reach the ultimate solution, or whether the riddles are solvable by a reader astute enough to follow all the sophisticated patterns and allusions which point to Nabokov's metaphysical convictions.

30.03.2021

Prof. Tomasz Żukowski, "Władysław Reymont through the prism of film adaptations (Andrzej Wajda and others)" /spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Zachęcamy do udziału w kolejnym webinarium będącym częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską, której misją jest wspieranie wymiany intelektualnej między Stanami Zjednoczonym a Polską oraz przybliżanie amerykańskiej publiczności tego, co najlepsze w polskiej kulturze.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах