Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.02.2017 - 06.03.2017
Дата размещения: 17.01.2017

I ogólnopolski konkurs na najtrudniejszą lingwołamkę i skrętacz języka

Начало событияВид события:
Соревнование
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
Студенты, Ученики

REGULAMIN PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ I SKRĘTACZ JĘZYKA

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Cel konkursu

1. Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do pracy nad estetyką słowa mówionego poprzez tworzenie skomplikowanych pod względem wymowy lingwołamek i skrętaczy języka.

2. Rozbudzanie wśród młodzieży świadomości wagi kultury słowa brzmiącego 
ze sceny: medialnej, pedagogicznej, naukowej, a także sceny teatralnej, zarówno tej profesjonalnej, jak i amatorskiej.

3. Pielęgnowanie języka ojczystego poprzez staranne i wyraziste mówienie i dbanie 
o nieskazitelny wizerunek słowa.

Uczestnicy

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz do studentów – przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych studentów, którzy w przyszłości będą pracowali słowem.

Opis

1. Na konkurs można przesyłać teksty w dwóch kategoriach:

I kategoria: lingwołamki – skomplikowane pod względem wymowy zdania – maksimum 15 wyrazów;

II kategoria:  skrętacze języka – skomplikowane pod względem wymowy dłuższe formy literackie, np. ciekawy wiersz, rymowanka, wyliczanka lub innego typu łamaniec językowy – minimum 50 wyrazów.

2.  Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 marca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas uroczystych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii.

Sposób i termin przekazywania prac

1. Termin nadsyłania tekstów: 24.02.2017 r. na e-adres: skretacze@wp.pl Wraz z tekstem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, adres domowy, szkoła i klasa/uczelnia i kierunek, numer telefonu).

2. Termin ogłoszenia wyników: 06.03.2017 r.

Postanowienia końcowe

1.  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii. Najlepsze lingwołamki i skrętacze języka będą opublikowane.

3. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów
dr Magdalena Zorska
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Информация

Подача заявок для участников до:
24.02.2017 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
17 января 2017; 09:48 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
17 марта 2017; 20:17 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах