Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.02.2017 - 06.03.2017
Added on: 17.01.2017

I ogólnopolski konkurs na najtrudniejszą lingwołamkę i skrętacz języka

Type of the event:
Competition
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Schoolchildren

REGULAMIN PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ I SKRĘTACZ JĘZYKA

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Cel konkursu

1. Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów do pracy nad estetyką słowa mówionego poprzez tworzenie skomplikowanych pod względem wymowy lingwołamek i skrętaczy języka.

2. Rozbudzanie wśród młodzieży świadomości wagi kultury słowa brzmiącego 
ze sceny: medialnej, pedagogicznej, naukowej, a także sceny teatralnej, zarówno tej profesjonalnej, jak i amatorskiej.

3. Pielęgnowanie języka ojczystego poprzez staranne i wyraziste mówienie i dbanie 
o nieskazitelny wizerunek słowa.

Uczestnicy

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz do studentów – przyszłych logopedów, aktorów, filologów, dziennikarzy, pedagogów, duchownych, a także wszystkich tych studentów, którzy w przyszłości będą pracowali słowem.

Opis

1. Na konkurs można przesyłać teksty w dwóch kategoriach:

I kategoria: lingwołamki – skomplikowane pod względem wymowy zdania – maksimum 15 wyrazów;

II kategoria:  skrętacze języka – skomplikowane pod względem wymowy dłuższe formy literackie, np. ciekawy wiersz, rymowanka, wyliczanka lub innego typu łamaniec językowy – minimum 50 wyrazów.

2.  Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 6 marca 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas uroczystych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie również na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii.

Sposób i termin przekazywania prac

1. Termin nadsyłania tekstów: 24.02.2017 r. na e-adres: skretacze@wp.pl Wraz z tekstem należy przesłać dane osobowe (imię i nazwisko, adres domowy, szkoła i klasa/uczelnia i kierunek, numer telefonu).

2. Termin ogłoszenia wyników: 06.03.2017 r.

Postanowienia końcowe

1.  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii. Najlepsze lingwołamki i skrętacze języka będą opublikowane.

3. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatorów
dr Magdalena Zorska
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Information

Application deadline for participants:
24.02.2017 22:30
Added on:
17 January 2017; 09:48 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
17 March 2017; 20:17 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.