Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.04.2024 - 19.04.2024
Дата размещения: 29.01.2024

Interdyscyplinarna 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

- nauki humanistyczne,

- nauki społeczne,

- nauki teologiczne,

- sztukę.

Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

- nauki ścisłe i przyrodnicze,

- nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

- nauki rolnicze,

- nauki inżynieryjno-techniczne.

Sekcji posterowej – wszystkie dziedziny nauki.

 

Komitet Honorowy

 

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Kształcenia 

dr Marek Stachurski

Komitet Naukowy

Przewodniczący:          dr hab. Paulina Forma, prof. UJK, dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Wiceprzewodniczący:  dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK

Sekretarz:                      dr Marcin Szplit

Członek:                        mgr Marcin Walczak

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:           dr Tomasz Łączek, dr Janusz Krywult

Wiceprzewodniczący:   dr Joanna Rogalska, dr Aneta Węgierek-Ciuk

Sekretarze:                     mgr Marzena Sochacka, dr Wojciech Trybus

Członkowie:                   Mateusz Pawlusiński, Paweł Kwiecień

 

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA

Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń, osobiście lub pocztą elektroniczną w formacie Word

 • 22.03.2024 r.
 • Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach, ul. Śląska 15A, pok. nr 8, 25-369 Kielce lub na adres: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji ma zawierać:

 1. Wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa (studenta-Załącznik 1 i opiekuna-załącznik 2, jeśli opiekun będzie obecny podczas konferencji),
 2. Oświadczenia studenta dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik 3),
 3. Plik z tekstem naukowym (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.NazwaKoła.pdf, np. Kowalski. Jan.SKN Geografów.pdf) lub wydruk referatu (napisanego według wzoru i zgodnie z wymogami redakcyjnymi – Załącznik nr 4) albo plakat w wersji elektronicznej w formacie PDF (jedna strona formatu A1 lub A0),
 4. Opinię opiekuna naukowego tekstu/posteru (Załącznik nr 5/załącznik nr 6),
 5. Dowód wpłaty za udział w konferencji.

 

Druki zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

Językami konferencji są polski i angielski.

Prace niespełniające wymogów zawartych w załącznikach nie będą przyjęte do zaprezentowania podczas konferencji.

Organizator wprowadza limit 5 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego studenckiego koła naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.

 

Koszty uczestnictwa w konferencji każdej z osób, będącej autorem (współautorem) prezentacji oraz wydania publikacji zostały przedstawione niżej.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie po 05.04.2024 r. wpłata nie podlega zwrotowi. Opłata za publikację również nie jest zwracana w przypadku odrzucenia tekstu przez Radę Naukową lub recenzenta z powodu nieuzupełnienia braków i nienaniesienia poprawek.

 

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (w wypadku studentów spoza UJK 50 zł)

Opłata za publikację wynowi 50 zł (w wypadku studentów spoza UJK 100 zł)

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 22 marca 2024 r. na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

Jako tytuł przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji: 33. KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

 

INFORMACJA O KONKURSIE
W RAMACH KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO”

 1. Podczas konferencji zostaną wyłonieni autorzy najlepszych prezentacji.

Regulamin konkursu oraz skład Komisji znajduje się na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA PRACY
DO REDAKCJI W CZASOPIŚMIE ELEKTRONICZNYM
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”

www.zeszytysrn.ujk.edu.pl

 1. W przypadku osób publikujących po raz pierwszy warunkiem opublikowania tekstu naukowego jest utworzenie do dnia 22.03.2024 r. własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/, następnie umieszczenie pliku z artykułem zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów publikacji.

Skrócona instrukcja znajduje się w załączniku na stronie: https://ujk.edu.pl/konferencja_skn_czlowiek_i_jego_srodowisko_33.html

 1. Po uzyskaniu recenzji, w wyznaczonym przez  Redakcję terminie konieczne jest uwzględnienie uwag oraz naniesienie wszystkich zmian i poprawek zawartych w recenzji.
 2. Decyzja o publikacji lub odrzuceniu tekstu (w przypadku niedokonania poprawy)  podejmowana jest przez recenzentów oraz Radę Naukowa czasopisma.

 

Kontakt z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
22.03.2024
Оплата:
50
Опубликовал:
Дата размещения:
29 января 2024; 10:57 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
29 января 2024; 13:25 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

19.02.2018

Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy - I ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

13.03.2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – mgr Barbary Maj-Malinowskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 21.03.2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej                                                                               mgr Barbary Maj-Malinowskiej (Nie)grzeczność w akademickiej komunikacji elektronicznej

23.02.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej, która odbywać się będzie w Bieczu  27 i 28 października roku 2022. Jej głównym i jedynym bohaterem będzie Wacław Potocki, a konferencja odbywa się w roku, w którym obchodzimy 400. rocznicę urodzin Mistrza z Łużnej.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах