Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.05.2020 g.09:00 - 19.05.2020 g.14:00
Дата размещения: 26.01.2020

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Białystok

Konferencja dotyczy głównego zakresu tematycznego pt. Dziecko żydowskie. Obrazy - świadectwa - uwarunkowania kulturowe.

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

 • Dziecko żydowskie Europy-Wschodniej w przedstawieniach literackich i artystycznych.
 • Przemiany miejsca i obrazu dziecka żydowskiego w kulturze od czasów najdawniejszych po XX wiek.
 • Dzieci żydowskie i historia Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Dziecko w sztetlu, dziecko w getcie.
 • Dzieci białostockiego getta (1941–1943).
 • Ikonografia dziecka żydowskiego w Polsce i krajach sąsiednich.
 • Religijne, kulturowe, historyczne, językowe konteksty przedstawień postaci dziecka żydowskiego.
 • Teksty kultury tworzone przez dzieci, teksty o dzieciach pisane przez dorosłych.
 • Dziecko żydowskie jako emigrant, imigrant, przesiedleniec.
 • Żeńskie i męskie aspekty społecznego funkcjonowania dzieci żydowskich.
 • Dziecko żydowskie Białegostoku, Podlasia, Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mile widziane pokazy materiałów audiowizualnych.

Wpisowe wynosi 350 zł (o numerze konta organizatorzy poinformują w osobnym liście). Wpisowe dla osób z Białegostoku: 200 zł. W ramach wpisowego  organizatorzy zapewnią catering i druk materiałów pokonferencyjnych.

W ramach wpisowego drugiego dnia konferencji przewidziana jest wycieczka, połączona ze zwiedzaniem pamiątek kultury żydowskiej. Referenci otrzymają tom z ubiegłorocznej VIII Konferencji.

Materiały z sesji w roku 2020 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”(jako 9 tom „Studiów Żydowskich”), wydawanej przez Książnicę Podlaską oraz Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 marca 2020 roku. Należy je przesłać – wraz z krótkim abstraktem – pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego lub na adres mailowy: jlawski@wp.pl.

Информация

Адрес:
Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód", Wydział Filologiczny, Plac NZS-u 1, Białystok
Подача заявок для докладчиков до:
30.03.2020 12:00
Подача заявок для участников до:
30.03.2020
Оплата:
350 zł; uczestnicy z Białegostoku: 200 zł
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах