Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.05.2020 g.09:00 - 19.05.2020 g.14:00
Added on: 26.01.2020

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi Wschodniej Polski. Seria II: ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Konferencja dotyczy głównego zakresu tematycznego pt. Dziecko żydowskie. Obrazy - świadectwa - uwarunkowania kulturowe.

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

 • Dziecko żydowskie Europy-Wschodniej w przedstawieniach literackich i artystycznych.
 • Przemiany miejsca i obrazu dziecka żydowskiego w kulturze od czasów najdawniejszych po XX wiek.
 • Dzieci żydowskie i historia Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Dziecko w sztetlu, dziecko w getcie.
 • Dzieci białostockiego getta (1941–1943).
 • Ikonografia dziecka żydowskiego w Polsce i krajach sąsiednich.
 • Religijne, kulturowe, historyczne, językowe konteksty przedstawień postaci dziecka żydowskiego.
 • Teksty kultury tworzone przez dzieci, teksty o dzieciach pisane przez dorosłych.
 • Dziecko żydowskie jako emigrant, imigrant, przesiedleniec.
 • Żeńskie i męskie aspekty społecznego funkcjonowania dzieci żydowskich.
 • Dziecko żydowskie Białegostoku, Podlasia, Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mile widziane pokazy materiałów audiowizualnych.

Wpisowe wynosi 350 zł (o numerze konta organizatorzy poinformują w osobnym liście). Wpisowe dla osób z Białegostoku: 200 zł. W ramach wpisowego  organizatorzy zapewnią catering i druk materiałów pokonferencyjnych.

W ramach wpisowego drugiego dnia konferencji przewidziana jest wycieczka, połączona ze zwiedzaniem pamiątek kultury żydowskiej. Referenci otrzymają tom z ubiegłorocznej VIII Konferencji.

Materiały z sesji w roku 2020 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”(jako 9 tom „Studiów Żydowskich”), wydawanej przez Książnicę Podlaską oraz Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 marca 2020 roku. Należy je przesłać – wraz z krótkim abstraktem – pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego lub na adres mailowy: jlawski@wp.pl.

Information

Address:
Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód", Wydział Filologiczny, Plac NZS-u 1, Białystok
Application deadline for speakers:
30.03.2020 12:00
Application deadline for participants:
30.03.2020
Fee:
350 zł; uczestnicy z Białegostoku: 200 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.