Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.10.2019 - 23.10.2019
Дата размещения: 28.08.2019

IX Ogólnopolska Giełda Projektów

Начало событияВид события:
Конференция

Narodowe Centrum Kultury zachęca do udziału w kolejnej odsłonie Giełdy Projektów. Podczas październikowej konferencji omówione zostaną najciekawsze projekty nawiązuje do hasła animacja + słowo.

Konferencja, objęta Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu przyjrzenie się projektom popularyzującym lokalne dziedzictwo związane ze słowem: twórczość lokalnych twórców – prozaików, poetów, kronikarzy, twórców ludowych, osób popularyzujących polszczyznę, także gwarową. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich aktywnych uczestników sektora kultury. Z 52 nadesłanych do prezentacji zgłoszeń wybrano 20, są wśród nich projekty warsztatowe, fotograficzne, artystyczne i historyczne.

Giełdzie Projektów towarzyszyć będzie szereg wydarzeń towarzyszących: prezentacji, wizyt i szkoleń związanych z promocją regionów i społeczności lokalnych.

Информация

Подача заявок для участников до:
20.09.2019
Оплата:
bez opłat
Опубликовал:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах