Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 03.11.2021 - 05.11.2021
Дата размещения: 07.04.2021

Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje /IV konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze

Начало событияВид события:
Конференция

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humanistyczne Konsorcjum Naukowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowanej Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje.

Temat konferencji związany jest ściśle z zainteresowaniami i badaniami zmarłej rok temu Prof. Zdzisławy Krążyńskiej, której pamięć pragniemy uczcić, zapraszając Państwa do naukowej dyskusji. Chcielibyśmy zatem skupić uwagę na analizie staropolskiego tekstu dokonywanej z perspektywy gramatycznej, w tym przede wszystkim składniowej, stylistycznej i tekstologicznej.

Badania prowadzone w tym zakresie w ostatnich latach pozwoliły w wielu przypadkach na weryfikację dotychczasowych ustaleń, wzbogaciły naszą wiedzę o nowe ustalenia i interpretacje. Proponujemy Państwu następujące zagadnienia:
- analiza językowa konkretnych tekstów/grupy tekstów;
- cechy językowe tekstów należących do różnych odmian funkcjonalnych/stylistycznych staropolszczyzny;
- życie tekstów – wielowarstwowość, tłumaczenia itp.;
- charakterystyka wybranych konstrukcji gramatycznych, składniowych itp.;
- relacja tekst – system językowy.
Te i inne – zaproponowane przez Państwa – zagadnienia pozwolą podjąć wiele kwestii szczegółowych, dotyczących badania różnych poziomów i form istnienia języka w tekście dawnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2021 r. w przestrzeni wirtualnej.

Formułą, która przyjęliśmy w ramach Staropolskich Spotkań Językoznawczych, jest „tylko dyskusja”, ponieważ to w wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących kolejnych problemów upatrujemy najwyższej wartości konferencji. Takie rozwiązanie, po pierwsze, nie narzuca autorom żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego tekstu, po drugie – pozwala na przygotowanie się do dyskusji.

Podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by dyskutanci zechcieli się wcześniej zapoznać się z tekstami pozostałych uczestników.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (temat referatu wraz z krótkim streszczeniem) pocztą elektroniczną do końca czerwca 2021 r. na adres asloboda@amu.edu.pl. Informacje o zakwalifikowaniu zgłoszenia prześlemy do połowy lipca. Termin nadsyłania tekstów do dyskusji (przyjmujemy także wersje robocze – nawet zbiory tez do dyskusji) to 12 września 2021 r. Teksty uczestnikom konferencji rozsyłane będą w październiku.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów punktowanej publikacji pokonferencyjnej, dedykowanej prof. Zdzisławie Krążyńskiej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr hab. prof. UAM Agnieszką Słobodą (mail: asloboda@amu.edu.pl).

Organizatorzy konferencji
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr Marcin Kuźmicki


Komitet Naukowy:
Prof. Renata Przybylska
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa
Dr hab. prof. UAM Dorota Rojszczak-Robińska
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Prof. Stanisław Koziara
Prof. Tomasz Mika
Dr hab. prof. IS PAN Piotr Sobotka
Dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2021
Оплата:
150 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
7 апреля 2021; 19:06 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
7 апреля 2021; 19:27 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

18.06.2018

Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości

Konferencja, organizowana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie również częścią obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Filologii Polskiej.

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах