Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.11.2021 - 05.11.2021
Added on: 07.04.2021

Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje /IV konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze

Type of the event:
Conference

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humanistyczne Konsorcjum Naukowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowanej Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje.

Temat konferencji związany jest ściśle z zainteresowaniami i badaniami zmarłej rok temu Prof. Zdzisławy Krążyńskiej, której pamięć pragniemy uczcić, zapraszając Państwa do naukowej dyskusji. Chcielibyśmy zatem skupić uwagę na analizie staropolskiego tekstu dokonywanej z perspektywy gramatycznej, w tym przede wszystkim składniowej, stylistycznej i tekstologicznej.

Badania prowadzone w tym zakresie w ostatnich latach pozwoliły w wielu przypadkach na weryfikację dotychczasowych ustaleń, wzbogaciły naszą wiedzę o nowe ustalenia i interpretacje. Proponujemy Państwu następujące zagadnienia:
- analiza językowa konkretnych tekstów/grupy tekstów;
- cechy językowe tekstów należących do różnych odmian funkcjonalnych/stylistycznych staropolszczyzny;
- życie tekstów – wielowarstwowość, tłumaczenia itp.;
- charakterystyka wybranych konstrukcji gramatycznych, składniowych itp.;
- relacja tekst – system językowy.
Te i inne – zaproponowane przez Państwa – zagadnienia pozwolą podjąć wiele kwestii szczegółowych, dotyczących badania różnych poziomów i form istnienia języka w tekście dawnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2021 r. w przestrzeni wirtualnej.

Formułą, która przyjęliśmy w ramach Staropolskich Spotkań Językoznawczych, jest „tylko dyskusja”, ponieważ to w wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących kolejnych problemów upatrujemy najwyższej wartości konferencji. Takie rozwiązanie, po pierwsze, nie narzuca autorom żadnych ograniczeń związanych z objętością prezentowanego tekstu, po drugie – pozwala na przygotowanie się do dyskusji.

Podczas obrad przewidujemy jedynie 5 minut wprowadzenia dla każdego z Referentów (na przykład na przypomnienie najważniejszych tez swoich referatów czy wskazanie kwestii wymagających debaty). Pozostały czas poświęcony będzie w całości na dyskusję. W tym kontekście nie trzeba dodawać, jak ważne jest, by dyskutanci zechcieli się wcześniej zapoznać się z tekstami pozostałych uczestników.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (temat referatu wraz z krótkim streszczeniem) pocztą elektroniczną do końca czerwca 2021 r. na adres asloboda@amu.edu.pl. Informacje o zakwalifikowaniu zgłoszenia prześlemy do połowy lipca. Termin nadsyłania tekstów do dyskusji (przyjmujemy także wersje robocze – nawet zbiory tez do dyskusji) to 12 września 2021 r. Teksty uczestnikom konferencji rozsyłane będą w październiku.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN i zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów punktowanej publikacji pokonferencyjnej, dedykowanej prof. Zdzisławie Krążyńskiej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr hab. prof. UAM Agnieszką Słobodą (mail: asloboda@amu.edu.pl).

Organizatorzy konferencji
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr Marcin Kuźmicki


Komitet Naukowy:
Prof. Renata Przybylska
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa
Dr hab. prof. UAM Dorota Rojszczak-Robińska
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Słoboda
Dr hab. Izabela Winiarska-Górska
Prof. Stanisław Koziara
Prof. Tomasz Mika
Dr hab. prof. IS PAN Piotr Sobotka
Dr hab. prof. UŁ Rafał Zarębski

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
30.06.2021
Fee:
150 zł
Added on:
7 April 2021; 19:06 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 April 2021; 19:27 (Mariola Wilczak)

See also

18.06.2018

Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości

Konferencja, organizowana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie również częścią obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Instytutu Filologii Polskiej.

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.