Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 21.10.2016 - 23.10.2016
Дата размещения: 20.02.2016

Kobieta – wiedza, nauka, uniwersytety. Europa i świat

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa
Организаторы:

W 2016 roku Uniwersytet Warszawski – którego historia splatała się ściśle z wydarzeniami z życia kraju takimi jak zabory, powstanie listopadowe, okupacja – świętuje dwusetną rocznicę powstania. Jest to moment, kiedy przedstawiciele nauki mogą nie tylko uczcić rocznicę założenia tej warszawskiej uczelni, ale również zastanowić się nad zmianami, które zaszły na przestrzeni ostatnich dwustu lat w nauce w Polsce i na świecie.
Pragnąc uczcić 200-lecie naszego Uniwersytetu, chcielibyśmy, w ramach międzyinstytutowego projektu „Kobiety epok dawnych”, realizowanego przez Instytut Romanistyki i Instytut Germanistyki UW oraz Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Badania nad Kulturą Dawną”, zaprosić Państwa na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową, której celem jest zastanowienie się nad tym, jakie miejsce w przemianach dotyczących nauki oraz uczelni wyższych zajmowały i zajmują kobiety. Pierwsze studentki zostały przyjęte na Uniwersytet Warszawski w 1915 roku, na paryskiej Sorbonie kobiety mogły studiować już w połowie lat 60. XIX wieku. Najbardziej znana polska uczona, która zrobiła międzynarodową karierę naukową – Maria Skłodowska-Curie – rozpoczęła studia w Paryżu w 1891 roku. Na najstarszej polskiej uczelni założonej w Krakowie w XIV wieku – Uniwersytecie Jagiellońskim – kobiety otrzymały prawo do studiowania w 1894 roku, choć bez możliwości uzyskania dyplomu. Tymczasem dzisiaj, niewiele ponad sto lat później, studentki są równie liczne, a na niektórych wydziałach nawet liczniejsze niż studenci, wiele kobiet robi karierę naukową i zasiada we władzach uczelni. W latach 2005-2012 rektorem Uniwersytetu Warszawskiego była kobieta – profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad tym, jak wyglądały zmiany dotyczące edukacji kobiet, zdobywania przez nie wiedzy w Polsce, Europie i na świecie od czasów dawnych po współczesność.

Lista zagadnień jest bardzo szeroka. Podajemy kilka przykładowych, mając nadzieję, że przyszłe uczestniczki oraz uczestnicy zechcą ją wzbogacić o własne propozycje:
1. Formy nauczania dziewcząt wczoraj i dziś,
2. Kobiety uczące,
3. Pierwsze kobiety na wyższych uczelniach,
4. Kariery akademickie kobiet wczoraj i dziś,
5. Sfery nauki zarezerwowane dla mężczyzn,
6. Biografie uczonych kobiet,
7. Kościół/y i kobiety,
8. Kobiety walczące o prawo do wiedzy,
9. Wykształcenie kobiet i mężczyzn dawniej i dziś,
10. Kobiety i najwyższe funkcje uczelniane,
11. Kobiece organizacje/zrzeszenia,
12. Studia nad społeczną i kulturową tożsamością płci jako studia wewnątrzuczelniane lub odrębne jednostki,
13. Metody/stan badań nad tematyką dotyczącą kobiet w edukacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistki i specjalistów różnych dziedzin. Prosimy o przesyłanie propozycji referatu wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz streszczeniem w języku angielskim na adres: m.holdys@uw.edu.pl, francuskim na adres: dariusz.krawczyk@uw.edu.pl, niemieckim na adres: p.piszczatowski@uw.edu.pl lub polskim na adres: m.a.malinowska@uw.edu.pl (do 3000 znaków ze spacjami) do 13 marca 2016. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i akceptacji wystąpienia zostanie wysłane do 3 kwietnia 2016.
Opłata konferencyjna wynosi 100 EURO, obejmuje ona koszty redakcji i druku monografii pokonferencyjnej oraz poczęstunku w przerwach obrad. Koszty dojazdu oraz zakwaterowa-nia pokrywają uczestnicy/jednostki delegujące.
Językami konferencji są język angielski, francuski, niemiecki oraz polski.

Miejscem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, gmach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

W imieniu organizatorów
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec
dr hab. Monika Malinowska
Przewodniczące komitetu organizacyjnego
Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki, przewodnicząca)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki, przewodnicząca)
dr Dariusz Krawczyk (Instytut Romanistyki, sekretarz fr.)
dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (Instytut Anglistyki, sekretarz ang.)
dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki, sekretarz niem.)
dr Małgorzata Kosacka (Instytut Germanistyki, kontakt z mediami)
dr Małgorzata Sokołowicz (Instytut Romanistyki, faktury)

Komitet naukowy
dr hab. prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz (Instytut Anglistyki)
dr hab. Jolanta Dygul (Katedra Italianistyki)
prof. Remigiusz Forycki (Instytut Romanistyki)
prof. Geneviève Fraisse (CNRS – Centre national de la recherche scientifique, Francja)
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Instytut Germanistyki)
dr hab. Karolina Kumor (Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoamerykańskich)
dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys (Instytut Anglistyki)
dr hab. Monika Malinowska (Instytut Romanistyki)
dr hab. prof. UW Robert Małecki (Instytut Germanistyki)
prof. Daria Perocco (Uniwersytet Foscari w Wenecji, Włochy)
dr hab. Paweł Piszczatowski (Instytut Germanistyki)
dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka (Instytut Romanistyki)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
13.03.2016 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
20 февраля 2016; 16:39 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
10 марта 2016; 16:30 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах