Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.03.2018 - 15.03.2018
Дата размещения: 10.02.2018

Kongres Kompetencji Cyfrowych

Начало событияВид события:
конгресс
Местность:
Tarnów

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie społeczności profesjonalistów edukacji cyfrowej KOMET@. Przestrzeń dyskusji specjalistów - praktyków i badaczy - o najważniejszych problemach, wyzwaniach transformacyjnych i możliwościach współpracy. Miejsce otwarte na oddolne propozycje, pomysły i idee.
Ramy programowe Kongresu: kometa.edu.pl/kometa_program.pdf

1. Krytyczne wyzwania edukacji cyfrowej 2018

 • diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce 
 • główne problemy edukacji cyfrowej na tle wyzwań rozwojowych kraju 
 • pomysły, idee, modele rozwoju kompetencji cyfrowych różnych grup
 • cyfrowe środowisko edukacji vs. cyberzagrożenia  
 • dyskusja nad pakietem must-do w edukacji cyfrowej w Polsce  

 2. Badania nad edukacją cyfrową 

 • „inwentaryzacja” projektów badawczych: 2016 – 2018 
 • wyniki badań przez ich Autorów 
 • dyskusja nad priorytetami badawczymi w kontekście kompetencji dla rozwoju

3. Cybermetodyka epoki smartfona

 • przyczyny niskiej absorpcji TIK w szkołach 
 • stan e-learningu w szkolnictwie wyższym – nowe inicjatywy MOOC 
 • metody i narzędzia cyberdydaktyczne w pipeline nowoczesnej edukacji
 • dyskusja nad sposobami upowszechnienia TIK w codziennej praktyce uczenia się

 4. Rewolucja eduzmieniaczy czy zmiany systemowe?

 • kompetencje cyfrowe w szkole a awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli z certyfikacją kompetencji cyfrowych w tle 
 • szkoły cyfrowej transformacji – „dajemy radę” w polskich warunek 
 • wnioski z projektów strategicznych: Cyfrowa Szkoła, Aktywna Tablica i e-Podręczniki oraz projektów RPO w województwach 
 • dyskusja nad potrzebami transformacji cyfrowej w edukacji jako obowiązku władz publicznych 

5. Kompetencje cyfrowe dla rozwoju Polski 

 • postulat innowacyjnej gospodarki i Przemysłu 4.0 vs. niski poziom kompetencji cyfrowych w Polsce  
 • katastrofa cywilizacyjna: 9 milionów analfabetów cyfrowych 50+
 • wnioski z projektów integracji cyfrowej z lat 2010-2015 i działania 3.1 PO Polska cyfrowa 
 • programowanie w szkole – mity a rzeczywistość 
 • dyskusja o modelu organizacyjno-zarządczym edukacji cyfrowej w Polsce i sposobach zwiększenia skuteczności projektów na tym polu

6. Rozwój sieci edukacji cyfrowej Komet@

 • zaplanowanie działań sieci KOMET@ do marca 2019 r.
 • opracowanie white paper jako społecznego wkładu w polską strategię rozwoju kompetencji cyfrowych
 • dyskusja plenarna nad wizerunkiem sieci, „pakietem korzyści” dla członków, działaniami zapewniającymi skuteczność działania  

Wszelkie propozycje, uwagi i sugestie programowe można zgłaszać na adres: kontakt@kometa.edu.pl 

Информация

Адрес:
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
Подача заявок для докладчиков до:
11.02.2018
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах