Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.03.2018 - 15.03.2018
Added on: 10.02.2018

Kongres Kompetencji Cyfrowych

Type of the event:
Congress
City or town:
Tarnów

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie społeczności profesjonalistów edukacji cyfrowej KOMET@. Przestrzeń dyskusji specjalistów - praktyków i badaczy - o najważniejszych problemach, wyzwaniach transformacyjnych i możliwościach współpracy. Miejsce otwarte na oddolne propozycje, pomysły i idee.
Ramy programowe Kongresu: kometa.edu.pl/kometa_program.pdf

1. Krytyczne wyzwania edukacji cyfrowej 2018

 • diagnoza poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce 
 • główne problemy edukacji cyfrowej na tle wyzwań rozwojowych kraju 
 • pomysły, idee, modele rozwoju kompetencji cyfrowych różnych grup
 • cyfrowe środowisko edukacji vs. cyberzagrożenia  
 • dyskusja nad pakietem must-do w edukacji cyfrowej w Polsce  

 2. Badania nad edukacją cyfrową 

 • „inwentaryzacja” projektów badawczych: 2016 – 2018 
 • wyniki badań przez ich Autorów 
 • dyskusja nad priorytetami badawczymi w kontekście kompetencji dla rozwoju

3. Cybermetodyka epoki smartfona

 • przyczyny niskiej absorpcji TIK w szkołach 
 • stan e-learningu w szkolnictwie wyższym – nowe inicjatywy MOOC 
 • metody i narzędzia cyberdydaktyczne w pipeline nowoczesnej edukacji
 • dyskusja nad sposobami upowszechnienia TIK w codziennej praktyce uczenia się

 4. Rewolucja eduzmieniaczy czy zmiany systemowe?

 • kompetencje cyfrowe w szkole a awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli z certyfikacją kompetencji cyfrowych w tle 
 • szkoły cyfrowej transformacji – „dajemy radę” w polskich warunek 
 • wnioski z projektów strategicznych: Cyfrowa Szkoła, Aktywna Tablica i e-Podręczniki oraz projektów RPO w województwach 
 • dyskusja nad potrzebami transformacji cyfrowej w edukacji jako obowiązku władz publicznych 

5. Kompetencje cyfrowe dla rozwoju Polski 

 • postulat innowacyjnej gospodarki i Przemysłu 4.0 vs. niski poziom kompetencji cyfrowych w Polsce  
 • katastrofa cywilizacyjna: 9 milionów analfabetów cyfrowych 50+
 • wnioski z projektów integracji cyfrowej z lat 2010-2015 i działania 3.1 PO Polska cyfrowa 
 • programowanie w szkole – mity a rzeczywistość 
 • dyskusja o modelu organizacyjno-zarządczym edukacji cyfrowej w Polsce i sposobach zwiększenia skuteczności projektów na tym polu

6. Rozwój sieci edukacji cyfrowej Komet@

 • zaplanowanie działań sieci KOMET@ do marca 2019 r.
 • opracowanie white paper jako społecznego wkładu w polską strategię rozwoju kompetencji cyfrowych
 • dyskusja plenarna nad wizerunkiem sieci, „pakietem korzyści” dla członków, działaniami zapewniającymi skuteczność działania  

Wszelkie propozycje, uwagi i sugestie programowe można zgłaszać na adres: kontakt@kometa.edu.pl 

Information

Address:
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
Application deadline for speakers:
11.02.2018
Added on:
10 February 2018; 18:16 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 March 2018; 19:20 (Olga )

See also

19.07.2016

Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje w dniach 8 - 9 grudnia 2016 r. konferencję "Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Konferencja będzie poświęcona instytucjonalnym aspektom cyfrowej humanistyki. Głównymi mówcami będą Frédéric Kaplan, Jan Christoph Meister, Gerhard Lauer i Susan Schreibman.

19.11.2020

Premiera raportu "Edukacja zdalna w czasie pandemii" (II edycja)

Od sierpnia do początku października Centrum Cyfrowe wraz z partnerami – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą – przeprowadziło badanie podsumowujące doświadczenia nauczycielek i nauczycieli ze zdalną edukacją. Wśród ponad 700 respondentów znaleźli się nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół branżowych. Prezentacja wyników raportu „Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II” odbędzie się 24 listopada o 11:00 na platformie Zoom.

04.11.2017

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji / III ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce zbiorów specjalnych

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie serdecznie zaprasza na III ogólnopolską konferencję naukową poświęconą zbiorom specjalnym, pt. „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji”.

25.11.2015

Konferencja DARIAH-PL „Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku”

PROGRAM KONFERENCJI

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.