Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.06.2015 - 27.06.2015
Дата размещения: 21.06.2015

Kreacja i konwencja w tekstach kultury

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Chełm
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Другие

Instytucje organizujące:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Miejsce obrad:

Chełm, ul. Pocztowa 54, BUDYNEK C, AULA 113

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią ważnych spotkań interdyscyplinarnych w obszarze refleksji humanistyczno-społecznej.

Problematyka, którą proponujemy, odwołuje się do dwóch nader ważnych pojęć, jakimi są konwencja i kreacja, rozpatrywane w odniesieniu do różnego rodzaju tekstów kultury (mamy tu na myśli teksty rozumiane jako zjawiska i dyskursywne struktury przekazujące znaczenia w sposób uwarunkowany przez kulturę).

                Szczegółowe zagadnienia, które łączą się ze wskazaną problematyką i wymagają opracowania i przedyskutowania to między innymi:

- Wieloznaczność pojęć: konwencja i kreacja  (jak rozumieć konwencjonalność i kreatywność?).

- Wartościowanie konwencji i kreacji.

- Transformacje konwencji, petryfikowanie kreacji.

- Kreatywność i oryginalność w literaturze, sztuce, nauce, filozofii. 

- Konwencja i kreacja w obszarze języka: wzajemna zależność.

- Organizacja wiedzy w języku: schematy poznawcze a działania kreatywne.

- Konwencja i kreacja (w) codzienności.

- Konwencja: przymus vs wybór.

- Stabilność, zmącenie, rozproszenie i negowanie konwencji w tekstach kultury.

- Nowomedialne konwencje i kreacje online.

- Cyfrowa mediatyzacja a semiotyczna pozycja tekstu kultury.

- Konwencja i kreacja w narracji historycznej („prawda” i „fikcja” w przekazywaniu wiedzy o  

  przeszłości). 

Информация

Дата размещения:
21 июня 2015; 07:40 (Aleksandra Chomiuk)
Дата правки:
21 июня 2015; 15:15 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

20.01.2017

Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze

Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze.   Celem konferencji jest dyskusja na temat ujętych w tytule zjawisk oraz sposobów ich uchwycenia w literackich i innych artystycznych realizacjach. Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie rozumiemy szeroko — w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Mury, ściany, sufity interesować nas będą zatem z jednej strony jako artefakty zarówno kultury materialnej, jak i świata artystycznie przetworzonego przez wyobraźnię twórcy, z drugiej — jako skróty myślowe odnoszące się do pojęć opisujących społeczno-ekonomiczne bariery, z którymi zmagają się zwłaszcza kobiety, ale także zminoryzowane grupy społeczne (mniejszości narodowe, etniczne, seksualne, wyznaniowe czy osoby niepełnosprawne).

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

15.02.2017

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Konferencja organizowana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowksiego w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Temat konferencji: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

18.08.2017

Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie / III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze serdecznie zaprasza do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах