Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.06.2015 - 27.06.2015
Added on: 21.06.2015

Kreacja i konwencja w tekstach kultury

Type of the event:
Conference
City or town:
Chełm
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Others

Instytucje organizujące:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Miejsce obrad:

Chełm, ul. Pocztowa 54, BUDYNEK C, AULA 113

Organizatorzy mają nadzieję, że proponowana konferencja stanie się przestrzenią ważnych spotkań interdyscyplinarnych w obszarze refleksji humanistyczno-społecznej.

Problematyka, którą proponujemy, odwołuje się do dwóch nader ważnych pojęć, jakimi są konwencja i kreacja, rozpatrywane w odniesieniu do różnego rodzaju tekstów kultury (mamy tu na myśli teksty rozumiane jako zjawiska i dyskursywne struktury przekazujące znaczenia w sposób uwarunkowany przez kulturę).

                Szczegółowe zagadnienia, które łączą się ze wskazaną problematyką i wymagają opracowania i przedyskutowania to między innymi:

- Wieloznaczność pojęć: konwencja i kreacja  (jak rozumieć konwencjonalność i kreatywność?).

- Wartościowanie konwencji i kreacji.

- Transformacje konwencji, petryfikowanie kreacji.

- Kreatywność i oryginalność w literaturze, sztuce, nauce, filozofii. 

- Konwencja i kreacja w obszarze języka: wzajemna zależność.

- Organizacja wiedzy w języku: schematy poznawcze a działania kreatywne.

- Konwencja i kreacja (w) codzienności.

- Konwencja: przymus vs wybór.

- Stabilność, zmącenie, rozproszenie i negowanie konwencji w tekstach kultury.

- Nowomedialne konwencje i kreacje online.

- Cyfrowa mediatyzacja a semiotyczna pozycja tekstu kultury.

- Konwencja i kreacja w narracji historycznej („prawda” i „fikcja” w przekazywaniu wiedzy o  

  przeszłości). 

Information

See also

20.01.2017

Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze

Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze.   Celem konferencji jest dyskusja na temat ujętych w tytule zjawisk oraz sposobów ich uchwycenia w literackich i innych artystycznych realizacjach. Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie rozumiemy szeroko — w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Mury, ściany, sufity interesować nas będą zatem z jednej strony jako artefakty zarówno kultury materialnej, jak i świata artystycznie przetworzonego przez wyobraźnię twórcy, z drugiej — jako skróty myślowe odnoszące się do pojęć opisujących społeczno-ekonomiczne bariery, z którymi zmagają się zwłaszcza kobiety, ale także zminoryzowane grupy społeczne (mniejszości narodowe, etniczne, seksualne, wyznaniowe czy osoby niepełnosprawne).

04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

15.02.2017

Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

Konferencja organizowana w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowksiego w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Temat konferencji: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu

18.08.2017

Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie / III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze serdecznie zaprasza do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.