Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 13.11.2019 - 15.11.2019
Дата размещения: 20.02.2019

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz udziału w I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Wojna i książka” pt. "Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych". Stan badań i perspektywy badawcze. Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Zniszczona Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do organizacji pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka dotyczyć będzie bibliotek, księgozbiorów, wydawnictw  i twórców oraz kultury w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych. 

Na konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji poruszona zostanie również problematyka  ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.

Język konferencji: polski i angielski

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wojnaiksiazka.pl/

Call for papers
Book collections, libraries, publishers, and authors during armed and political conflicts.
State of the art and research perspectives.
Poland, Poznań, 13-15 November 2019
The upcoming 80th anniversary of the outbreak of the Second World War is an appropriate opportunity to organize the first in what is planned as a series international multidisciplinary conferences focusing on libraries, book collections, culture, publishing houses, and authors in times of armed and political conflicts. The conference will deal with various categories of cultural losses in the areas related to books. The organizers want to address not only topics related directly to the Second World War, but also those concerning earlier conflicts (e.g. the Swedish Deluge) and more modern times (the Cold War, the war in Iraq). The conference will moreover discuss the protection of collections and the legal situation of libraries and cultural assets during the war, as well as the various aspects of offsetting losses in culture.

Final CfP - Deadline 15 March 2019
Conference language: English and Polish 
Organisers: Raczyński Library, University Library in Poznań, Polish Academy of Sciences in Kórnik, Poznań Society of Friends of Sciences, Polish History Museum, Warsaw Rising Museum.

Partners: Polish Librarians’ Association, National Institute for Museums and Public Collections
More information on the website:
http://www.wojnaiksiazka.pl/

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.03.2019
Ссылки:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах