Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.05.2016 g.09:30 - 24.05.2016 g.16:30
Дата размещения: 19.05.2016

Między uczniami, rodzicami i nauczycielami – komunikacja w szkole

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Lublin
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia na każdym etapie edukacji jest umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie jak i w piśmie. Podstawa programowa wyznacza nam jasny cel – nauczyć ucznia komunikowania się. Choć świat dostarcza nam coraz to nowszych technologii i aplikacji ułatwiających komunikację, wiele osób, szczególnie młodych, ma problemy ze skutecznym opanowaniem tej niełatwej sztuki. Przed współczesnym nauczycielem staje trudne zadanie. Jakie narzędzia może wykorzystać w pracy z uczniami, aby jego komunikaty były czytelne dla młodego odbiorcy? Jakich metod użyć, aby kształcić umiejętności związane z komunikacją? Na jakie przeszkody może natrafić nauczyciel w relacji z rodzicami/opiekunami ucznia? Czy rodzice naprawdę nie rozmawiają ze swoimi dziećmi? W jaki sposób wpływa to na nawiązywane przez uczniów kontakty międzyludzkie? W końcu, jak przebiega komunikacja pomiędzy nauczycielem a władzami szkoły? Jako przyszli nauczyciele języka polskiego, chcielibyśmy przyjrzeć się tym i innym zagadnieniom, dotyczącym komunikacji w przestrzeni szkolnej.
Zapraszamy Państwa na konferencję naukową zatytułowaną "Między uczniami, rodzicami i nauczycielami – komunikacja w szkole". Chcemy na naszej konferencji gościć studentów, doktorantów oraz nauczycieli języka polskiego, którzy, mamy nadzieję, przyczynią się do pogłębionej refleksji nad komunikacją interpersonalną w szkole, przede wszystkim między nauczycielem i uczniem, ale również między uczniami, rodzicami i władzami szkoły.
Zakres konferencji obejmuje następującą tematykę:
• Komunikacja w relacji uczeń-uczeń; uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzice, nauczyciel-rodzice, nauczyciel-dyrekcja szkoły;
• Komunikacja werbalna i niewerbalna w klasie szkolnej;• Komunikacja tradycyjna i cyfrowa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
• Rozwijanie sprawności komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych w perspektywie przygotowania uczniów do ustnej matury z języka polskiego, a także komunikowania w codziennym życiu;
• Zaburzenia procesu komunikacyjnego;
• Komunikacja w języku ojczystym a komunikacja w językach obcych.

Информация

Дата размещения:
19 мая 2016; 18:14 (Wiesław Pawlak)
Дата правки:
24 мая 2016; 13:36 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах