Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.11.2016 - 17.11.2016
Дата размещения: 09.04.2016

Mity założycielskie w literaturze XIX wieku

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Opole
Организаторы:

 

​PROGRAM

Dawid Maria Osiński (UW),Oświecenie – od mitu założycielskiego do racjonalnego programu. Dylematy polskiego pozytywizmu

Włodzimierz Szturc (UJ), Mit fundacyjny i mity deagregacji. Wanda i Wandy

Michał Rozmysł (KUL), Mit założycielski Krakowa w twórczości autorek romantycznych (Deotyma, Tekla Łubieńska, Wanda Malewska)

Aneta Mazur (UO), (Pseudo)mit (pseudo)założycielski – „Pierwsi Galicjanie” Władysława Łozińskiego

Maciej Gaździcki (UJ), Początki Polski w „Dziejach Polski” I. J. Kraszewskiego. „Stara baśń” – „Lubonie” – „Bracia Zmartwychwstańcy”

Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM), Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), O powstawaniu narodu. „Gody życia” Adolfa Dygasińskiego

Sylwia Karpowicz-Słowikowska (UG), Bolesław Prus wobec słowianofilstwa, panslawizmu i neoslawizmu

Dariusz Trześniowski (UTH), Projekt Europa w listach Henryka Sienkiewicza

Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS), „Naród się męką w życie rwie”. Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem jako mit fundacyjny w refleksji historiozoficznej Stanisława Wyspiańskiego

Agnieszka Hawrot (UJ), Mityczna i historyczna geneza ruchu opryszków w tetralogii  Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”

Alina Kowalczykowa (IBL), 1918. Mity założycielskie

Sabina Brzozowska (UO), Mity założycielskie, czyli u źródeł kompleksów polskich. „Niemyte dusze” Stanisława Ignacego Witkiewicza

Jolanta Szulakowska (AM, Katowice), Dzieło Karola Szymanowskiego jako mit założycielski polskiej muzyki XX wieku – syndrom i konteksty 

Mirosław Lenart (UO), Italia unita. Mit, który nie przetrwał

Elżbieta Dąbrowska (UO), Tak powstało nasze osiedle – czyli Genesis według Heńka Pajęczarza

 

 

 

 

 

adres konferencyjny:                           mity.zalozycielskie.2016@gmail.com

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.07.2016 21:30
Подача заявок для участников до:
31.07.2016 21:30

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах