Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.11.2016 - 17.11.2016
Added on: 09.04.2016

Mity założycielskie w literaturze XIX wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Opole
Organisers:

 

​PROGRAM

Dawid Maria Osiński (UW),Oświecenie – od mitu założycielskiego do racjonalnego programu. Dylematy polskiego pozytywizmu

Włodzimierz Szturc (UJ), Mit fundacyjny i mity deagregacji. Wanda i Wandy

Michał Rozmysł (KUL), Mit założycielski Krakowa w twórczości autorek romantycznych (Deotyma, Tekla Łubieńska, Wanda Malewska)

Aneta Mazur (UO), (Pseudo)mit (pseudo)założycielski – „Pierwsi Galicjanie” Władysława Łozińskiego

Maciej Gaździcki (UJ), Początki Polski w „Dziejach Polski” I. J. Kraszewskiego. „Stara baśń” – „Lubonie” – „Bracia Zmartwychwstańcy”

Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM), Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), O powstawaniu narodu. „Gody życia” Adolfa Dygasińskiego

Sylwia Karpowicz-Słowikowska (UG), Bolesław Prus wobec słowianofilstwa, panslawizmu i neoslawizmu

Dariusz Trześniowski (UTH), Projekt Europa w listach Henryka Sienkiewicza

Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS), „Naród się męką w życie rwie”. Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem jako mit fundacyjny w refleksji historiozoficznej Stanisława Wyspiańskiego

Agnieszka Hawrot (UJ), Mityczna i historyczna geneza ruchu opryszków w tetralogii  Stanisława Vincenza „Na wysokiej połoninie”

Alina Kowalczykowa (IBL), 1918. Mity założycielskie

Sabina Brzozowska (UO), Mity założycielskie, czyli u źródeł kompleksów polskich. „Niemyte dusze” Stanisława Ignacego Witkiewicza

Jolanta Szulakowska (AM, Katowice), Dzieło Karola Szymanowskiego jako mit założycielski polskiej muzyki XX wieku – syndrom i konteksty 

Mirosław Lenart (UO), Italia unita. Mit, który nie przetrwał

Elżbieta Dąbrowska (UO), Tak powstało nasze osiedle – czyli Genesis według Heńka Pajęczarza

 

 

 

 

 

adres konferencyjny:                           mity.zalozycielskie.2016@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2016 21:30
Application deadline for participants:
31.07.2016 21:30

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.