Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 04.03.2016 - 05.03.2016
Added on: 04.03.2016

Literatura – kultura – lektura 2: niska, popularna, masowa. Czy warto mówić o rejestrach?

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Educators, Others

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

LITERATURA – KULTURA – LEKTURA 2

NISKA, POPULARNA, MASOWA: CZY WARTO MÓWIĆ O REJESTRACH? 

 

 

która odbędzie się w dniach 4 i 5 marca 2016 r. w Krakowie. Zaproszenie kierowane są  do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności do literaturoznawców, kulturoznawców, filmoznawców, filozofów i przedstawicieli dziedzin pokrewnych.

 

Mimo, jak się wydaje, powszechnego przekonania, że w XXI wieku, w dobie wszechobecnego przekraczania różnorakich granic i naruszania dawniej obowiązujących zwyczajów i norm, podział na tak zwaną „kulturę wysoką” i „kulturę niską” jeżeli nie odszedł zupełnie w niepamięć, to przynajmniej stracił definitywnie na znaczeniu, praktyka zdaje się pokazywać coś innego. Już pobieżna kwerenda daje raczej zaskakujące rezultaty – pojęcie „kultury wysokiej” pojawia się w dyskursie akademickim bardzo często, powraca też w zagadnieniach podejmowanych podczas konferencji naukowych czy w tytułach i treści publikacji. Na drugim biegunie umiejscawia się natomiast, równie mocno zakorzeniona w akademickiej praktyce, bardzo szeroka kategoria „kultury niskiej”, która rodzi trudności już na poziomie definicji – wciąż powracają chociażby spory o podobieństwa i różnice „kultury masowej” i „kultury popularnej”.

 

Obecność, użyteczność i zasadność wspomnianych przeciwstawnych kategorii to wątki, które organizatorzy chcieliby uczynić przewodnimi podczas drugiej edycji konferencji Literatura – kultura – lektura. Czynimy tym razem głównym przedmiotem zainteresowania „kulturę niską”/„popularną”/„masową”, co sygnalizujemy, nadając tej edycji podtytuł Niska, popularna, masowa: czy warto mówić o rejestrach?. Chcielibyśmy w ten sposób otworzyć przestrzeń refleksji, która z jednej strony wychodziłaby naprzeciw wyżej zasygnalizowanym dylematom, z drugiej natomiast – umożliwiłaby pogłębienie i rozwinięcie wątków, które szczególnie angażowały przedstawicieli środowiska naukowego podczas pierwszej części konferencji Literatura – Kultura – Lektura, odbywającej się w listopadzie 2014 roku.

 

Proponujemy następujące kierunki refleksji:

 

  • kultura „niska”, „masowa”, „popularna” – realizacje i przemiany tych pojęć;
  • granice „kultury niskiej” – dawniej i współcześnie;
  • zasadność i użyteczność podziału na „kulturę niską” i „wysoką”;
  • związki między tendencją do kultywowania podziału a medium;
  • pojęcie kanonu (kultury, literatury, sztuki) i jego przemiany – istnienie/nieistnienie kanonu „literatury niskiej”, zmiana kanonu a zmiany w kanonie;
  • próby łączenia obu rejestrów kultury i opór wobec takich prób;
  • badania nad „kulturą niską” i włączanie ich w dyskurs akademicki.

Należy pamiętać, że są to jedynie propozycje zagadnień do namysłu. Organizatorzy otwarci są na inwencję badawczą uczestników –z zainteresowaniem przyjęte zostaną przede wszystkim zagadnienia teoretyczne, ale również powiązane z tematyką konferencji próby ukonkretyzowanych studiów przypadku.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://literatura-kultura-lektura.pl/ 

Program konferencji: http://literatura-kultura-lektura.pl/program/

Information

Application deadline for speakers:
05.02.2016 22:30
Added on:
4 March 2016; 12:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
13 March 2016; 17:56 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.