Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.03.2020
Дата размещения: 23.12.2019

Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice
Организаторы:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na  konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym”.

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, lektorów i pedagogów, badaczy i praktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi. Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów, wizji i doświadczeń w zarysowanym obszarze tematycznym. Uwadze uczestnikom konferencji nie będzie uchodziła zasadnicza myśl dotycząca motywacji jako warunku sukcesu w edukacji oraz prowadzącego do niego efektu umiejętnych działań aktywizujących.

Konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, warsztaty prowadzone przez trenerów i specjalistów oraz sesje indywidualne uczestników.

Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym
20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja.

Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne.


Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Gadomska, Instytut Anglistyki, Uniwersytet SWPS w Warszawie

dr Maria Stec, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Joanna Jakubiec-Bontko, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Информация

Адрес:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11 a, Katowice
Подача заявок для докладчиков до:
30.11.2019
Подача заявок для участников до:
31.01.2020
Оплата:
280 zł (z wystąpieniem i możliwością publikacji artykułu w monografii tematycznej), 190 zł (bez prezentacji i publikacji)

Смотреть также

03.02.2020

Języki specjalistyczne – praktyka i teoria V (UWAGA: zmiana terminów!)

Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych. (informacja organizatorów)

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

05.11.2019

Jessie Labov: Tekst jako kolejna granica: eksploracja tekstu, NLP i przyszłość nauk humanistycznych / 10. wykład z cyklu "Spotkań z Humanistyką Cyfrową" (w języku angielskim)

"Spotkania z Humanistyką Cyfrową", zainaugorowane w 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, odbywają się średnio dwa razy w semestrze, a ich problematyka dotyczy praktyk poznawczych językoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa i informatologii w erze cyfrowej.

05.01.2019

Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji | The Quest for Transcendence / międzynarodowa konferencja translatologiczna

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową Tłumaczenie poezji – Poszukiwanie transcendencji, która stanowi kontynuację rozważań nad zagadnieniem tłumaczenia poezji, jakie podjęliśmy w roku 2012 i 2016.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах