Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.06.2016
Дата размещения: 30.06.2016

Nabór tekstów do kwartalnika „Terminus”

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем

"Terminus" to czasopismo wydawane nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły wydawane sa w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu. Czasopismo cieszy się  wysoką cytowalnością, jest notowane w kilku bazach danych, między innymi ERIH+. Według obecnej listy czasopism punktowanych MNiSW publikacja artykułu w „Terminusie” honorowana jest 14 punktami.

Poniżej przedstawiam Państwu tematykę najbliższych zeszytów oraz terminy składania materiałów:

2016 – miscellanea: wszelkie rozprawy, recenzje lub edycje, których tematyka poświęcona jest literaturze i kulturze wczesnonowożytnej. Termin nadsyłania tekstów: 1 września 2016.

2016 – Kobieta a literatura wczesnonowożytna (mecenaski, czytelniczki, autorki, użytkowniczki tekstu). Zeszyt ten ma na celu odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób kobiety uczestniczyły we wczesnonowożytnej kulturze literackiej? Interesują nas zarówno rozprawy, jak i edycje oraz recenzje publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Termin nadsyłania tekstów: 1 września 2016.

 

Информация

Дата размещения:
30 июня 2016; 10:26 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
30 июня 2016; 10:26 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

22.03.2016

Nabór artykułów do numeru 59. czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych. W roku 2016  redakcja czeka na teksty dotyczące stylistycznych zagadnień nienawiści w języku i hejterstwa.

08.07.2016

„Sztuka Edycji”. Zaproszenie do publikacji

Redakcja czasopisma „Sztuka Edycji” zaprasza do współtworzenia kolejnego numeru: Podróżopisarstwo a problemy edytorskie. Teksty będą przyjmowane do 10 lipca 2016 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 października 2016 r. Szczegóły w załączniku.

21.06.2016

Nabór artykułów do Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA"  prowadzi nabór artykułów do trzydziestego drugiego numeru, którego tematem przewodnim jest pamięć. 

13.05.2016

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”

„Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura” to internetowy kwartalnik (wcześniej półrocznik) literacki o zasięgu ogólnopolskim. „Inter-” publikuje współczesną literaturę polską i obcą (poezję, prozę, teksty z pogranicza literatury i przekłady), szkice krytyczne, wywiady z twórcami i badaczami literatury, rozmowy o nowych wydawnictwach oraz informacje o bieżących wydarzeniach literackich. Czasopismo prezentuje dorobek toruńskich twórców i badaczy literatury, otwarte jest jednak także na teksty autorów pochodzących z różnych środowisk twórczych. Swoje łamy udostępnia zarówno debiutantom, jak i dojrzałym twórcom i krytykom.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах