Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.05.2016
Дата размещения: 08.07.2016

„Sztuka Edycji”. Zaproszenie do publikacji

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем

Redakcja czasopisma „Sztuka Edycji” zaprasza do współtworzenia kolejnego numeru: Podróżopisarstwo a problemy edytorskie. Teksty będą przyjmowane do 10 lipca 2016 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 października 2016 r. Szczegóły w załączniku.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
8 июля 2016; 19:30 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
8 июля 2016; 19:30 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

06.01.2016

Referat „O edycji źródłowo-krytycznej Pieśni Józefa Elsnera ‒ problemy wspólnego wydania tekstu muzycznego i literackiego”

Zapraszamy na kolejne zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego.

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

09.02.2016

XI Wierszystawka – antyWalentynki

Zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu 12 lutego 2016 r. o godz. 18.00 na wernisaż WierszYstawki artystycznej wybranych pocztówek autorskich z pięciu edycji akcji antyWalentynkowej członków Grupy Na Krechę i gościnnie Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zapraszamy na ogłoszenie wyników, na poezję Ewy Sonnenberg i nie tylko, bo również Wiktorii Szumiaty i Mariusza Kusiona oraz laureatów konkursu im. T. Stirmera oraz wyżej wspomnianych Studentów i Studentek szczególnie spec. krytyka i praktyka literacka.

30.06.2016

Nabór tekstów do kwartalnika „Terminus”

"Terminus" to czasopismo wydawane nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły wydawane sa w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu. Czasopismo cieszy się  wysoką cytowalnością, jest notowane w kilku bazach danych, między innymi ERIH+. Według obecnej listy czasopism punktowanych MNiSW publikacja artykułu w „Terminusie” honorowana jest 14 punktami.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах