Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.05.2016
Added on: 08.07.2016

„Sztuka Edycji”. Zaproszenie do publikacji

Type of the event:
Call for papers

Redakcja czasopisma „Sztuka Edycji” zaprasza do współtworzenia kolejnego numeru: Podróżopisarstwo a problemy edytorskie. Teksty będą przyjmowane do 10 lipca 2016 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania tekstów to 31 października 2016 r. Szczegóły w załączniku.

Information

Added on:
8 July 2016; 19:30 (Sylwia Pikula)
Edited on:
8 July 2016; 19:30 (Sylwia Pikula)

See also

06.01.2016

Referat „O edycji źródłowo-krytycznej Pieśni Józefa Elsnera ‒ problemy wspólnego wydania tekstu muzycznego i literackiego”

Zapraszamy na kolejne zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego.

08.06.2016

Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym

Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce. Edycja II: Pamięć o pominiętym, która odbędzie się w dniach 9–10 czerwca 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Program konferencji w załączniku.

09.02.2016

XI Wierszystawka – antyWalentynki

Zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu 12 lutego 2016 r. o godz. 18.00 na wernisaż WierszYstawki artystycznej wybranych pocztówek autorskich z pięciu edycji akcji antyWalentynkowej członków Grupy Na Krechę i gościnnie Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zapraszamy na ogłoszenie wyników, na poezję Ewy Sonnenberg i nie tylko, bo również Wiktorii Szumiaty i Mariusza Kusiona oraz laureatów konkursu im. T. Stirmera oraz wyżej wspomnianych Studentów i Studentek szczególnie spec. krytyka i praktyka literacka.

30.06.2016

Nabór tekstów do kwartalnika „Terminus”

"Terminus" to czasopismo wydawane nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły wydawane sa w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu. Czasopismo cieszy się  wysoką cytowalnością, jest notowane w kilku bazach danych, między innymi ERIH+. Według obecnej listy czasopism punktowanych MNiSW publikacja artykułu w „Terminusie” honorowana jest 14 punktami.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.