Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.05.2024 - 16.05.2024
Дата размещения: 30.12.2023

Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Zpraszamy na jubileuszową X konferencję z cyklu JĘZYK – OBYCZAJ – WSPÓLNOTA, organizowaną przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 15-16 maja 2024 roku. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18. Cykl konferencji JĘZYK – OBYCZAJ – WSPÓLNOTA został zainicjowany w 2014 roku.
Spotkania naukowe odbywały się naprzemiennie w Łodzi oraz w Zielonej Górze, gromadząc liczne grono uznanych językoznawców, znajdujących inspirację w tytułowej triadzie oraz szczegółowych tematach do niej nawiązujących.
Ponieważ jubileusz skłania do podsumowania, proponujemy Państwu refleksję nad dwukierunkowo ujmowaną relacją pomiędzy wspólnotą a językiem: Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty.


Chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

  • jakiego typu zmiany (polityczne, społeczne, kulturowe, cywilizacyjne, komunikacyjne) obejmujące wspólnotę znajdują odzwierciedlenie w stosowanym przez nią środku komunikatywnym/ środkach komunikatywnych?
  • jaka jest siła oddziaływania i ranga czynników warunkujących przeobrażenia środka komunikatywnego/ sposobów komunikacji?
  • jakie poziomy języka (system gramatyczny, leksykalny, styl, dyskurs) są szczególnie wrażliwe na zmiany w obrębie wspólnoty?

I z drugiej strony:

  • źródłem jakiej wiedzy o wspólnocie jest język?
  • co język mówi o wspólnocie?
  • jak język tę wspólnotę profiluje?

Ze względu na podsumowujący charakter konferencji preferujemy tematy o charakterze teoretycznym, syntetyzującym, oparte na reprezentatywnej podstawie empirycznej.


Proponujemy Państwu publikację referatów w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” t. 59/ 2025 (70 pkt wg listy MEiN).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TERMINACH I OPŁATACH
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do sekretarza konferencji – mgr Magdaleny Gozdek (e-mail: magdalena.gozdek@edu.uni.lodz.pl) do 1 marca 2024 roku.

O akceptacji referatu poinformujemy po 20 marca 2024 roku.

Przewidywana opłata konferencyjna (bez noclegu): 550 zł

Opłata obejmuje udział w konferencji, dwa obiady oraz uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz – po spełnieniu wymogów redakcyjnych – publikację referatu w czasopiśmie „AUL. Folia Linguistica”.


Będziemy pośredniczyć w rezerwacji oraz płatności za noclegi w Centrum Szkoleniowo -Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (cena za nocleg wynosi 140 zł/ doba ze śniadaniem). W przypadku rezerwacji noclegu w CSK do opłaty konferencyjnej trzeba
będzie doliczyć opłatę za nocleg (w zależności od liczby noclegów).
O szczegółach organizacyjnych będziemy informować w kolejnych komunikatach.


KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
prof. dr hab. Ewa Woźniak
e-mail: ewa.wozniak@uni.lodz.pl


SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Magdalena Wismont
e-mail: magdalena.wismont@filologia.uni.lodz.pl
mgr Magdalena Gozdek
e-mail: magdalena.gozdek@edu.uni.lodz.p
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.03.2024
Оплата:
550 zł
Дата размещения:
30 декабря 2023; 16:45 (Katarzyna Burska)
Дата правки:
30 декабря 2023; 16:45 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах