Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.05.2024 - 16.05.2024
Added on: 30.12.2023

Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Zpraszamy na jubileuszową X konferencję z cyklu JĘZYK – OBYCZAJ – WSPÓLNOTA, organizowaną przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 15-16 maja 2024 roku. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18. Cykl konferencji JĘZYK – OBYCZAJ – WSPÓLNOTA został zainicjowany w 2014 roku.
Spotkania naukowe odbywały się naprzemiennie w Łodzi oraz w Zielonej Górze, gromadząc liczne grono uznanych językoznawców, znajdujących inspirację w tytułowej triadzie oraz szczegółowych tematach do niej nawiązujących.
Ponieważ jubileusz skłania do podsumowania, proponujemy Państwu refleksję nad dwukierunkowo ujmowaną relacją pomiędzy wspólnotą a językiem: Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty.


Chcielibyśmy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:

  • jakiego typu zmiany (polityczne, społeczne, kulturowe, cywilizacyjne, komunikacyjne) obejmujące wspólnotę znajdują odzwierciedlenie w stosowanym przez nią środku komunikatywnym/ środkach komunikatywnych?
  • jaka jest siła oddziaływania i ranga czynników warunkujących przeobrażenia środka komunikatywnego/ sposobów komunikacji?
  • jakie poziomy języka (system gramatyczny, leksykalny, styl, dyskurs) są szczególnie wrażliwe na zmiany w obrębie wspólnoty?

I z drugiej strony:

  • źródłem jakiej wiedzy o wspólnocie jest język?
  • co język mówi o wspólnocie?
  • jak język tę wspólnotę profiluje?

Ze względu na podsumowujący charakter konferencji preferujemy tematy o charakterze teoretycznym, syntetyzującym, oparte na reprezentatywnej podstawie empirycznej.


Proponujemy Państwu publikację referatów w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” t. 59/ 2025 (70 pkt wg listy MEiN).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TERMINACH I OPŁATACH
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do sekretarza konferencji – mgr Magdaleny Gozdek (e-mail: magdalena.gozdek@edu.uni.lodz.pl) do 1 marca 2024 roku.

O akceptacji referatu poinformujemy po 20 marca 2024 roku.

Przewidywana opłata konferencyjna (bez noclegu): 550 zł

Opłata obejmuje udział w konferencji, dwa obiady oraz uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz – po spełnieniu wymogów redakcyjnych – publikację referatu w czasopiśmie „AUL. Folia Linguistica”.


Będziemy pośredniczyć w rezerwacji oraz płatności za noclegi w Centrum Szkoleniowo -Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (cena za nocleg wynosi 140 zł/ doba ze śniadaniem). W przypadku rezerwacji noclegu w CSK do opłaty konferencyjnej trzeba
będzie doliczyć opłatę za nocleg (w zależności od liczby noclegów).
O szczegółach organizacyjnych będziemy informować w kolejnych komunikatach.


KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI
prof. dr hab. Ewa Woźniak
e-mail: ewa.wozniak@uni.lodz.pl


SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr Magdalena Wismont
e-mail: magdalena.wismont@filologia.uni.lodz.pl
mgr Magdalena Gozdek
e-mail: magdalena.gozdek@edu.uni.lodz.p
 

Information

Application deadline for speakers:
01.03.2024
Fee:
550 zł
Added on:
30 December 2023; 16:45 (Katarzyna Burska)
Edited on:
30 December 2023; 16:45 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.