Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.06.2022 - 21.06.2022
Added on: 15.03.2022

Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Zapraszamy na VIII konferencję z cyklu JĘZYK — OBYCZAJ — WSPÓLNOTA, organizowaną przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 

Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Filologicznym UŁ (ul. Pomorska 171/173) w dniach 20–21 czerwca 2022 roku (poniedziałek–wtorek). Proponujemy, by zogniskować problematykę referatów wokół zagadnienia Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu i uczynić tematem refleksji wieloaspektowe relacje pomiędzy wspólnotą komunikacyjną / wspólnotami komunikacyjnymi (dziejami, funkcjonowaniem, światopoglądem itp.) a językowymi i tekstowymi wytworami działalności wspólnoty/wspólnot.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tematów referatów do 31 marca 2022 roku na adres: magdalena.gozdek@edu.uni.lodz.pl.

Planujemy wyłącznie obrady plenarne, w związku z tym w razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów ze względu na ich zgodność z wiodącym tematem konferencji.


Preferujemy formę stacjonarną spotkania, jednak ze względu na niepewną sytuację bierzemy pod uwagę również wariant hybrydowy oraz całkowicie zdalny. Z tej racji powstrzymujemy się od określenia kosztów konferencji, ponieważ ten jest ściśle uzależniony od sposobu uczestnictwa. Szacunkowe koszty przedstawimy osobom zainteresowanym w późniejszym czasie.

Planujemy opublikowanie referatów w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” (40 pkt na liście MEiN) lub — w zależności od preferencji poszczególnych autorów — w monografii wieloautorskiej.
 

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2022
Added on:
15 March 2022; 10:17 (Katarzyna Burska)
Edited on:
15 March 2022; 10:17 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.