Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 05.04.2019
Дата размещения: 18.10.2018

Partnerstwo w komunikacji / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice

Celem konferencji będzie m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na partnera wydarzenia komunikacyjnego, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora w dobie rosnącej kultury indywidualizmu
i silnej koncentracji na jednostce.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą komunikologią.

Propozycje tematów:
• obrazowanie, konceptualizowanie i kategoryzowanie partnerstwa, dialogu/polilogu w języku, tekstach i dyskursie;
• gatunki w komunikacji społecznej;
• bariery w porozumiewaniu się;
• porozumienie/zrozumienie w komunikacji;
• kreacja partnerów w komunikacji;
• płeć a komunikowanie;
• współuczestnictwo w komunikowaniu masowym;
• relacje partnerów w dialogu;
• media jako partner w komunikacji;
• intertekstualność, hipertekstualność;
• psychologiczne, socjologiczne i kulturowe aspekty komunikacji masowej.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konferencja.katowice@wp.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2019 roku.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 230 zł i obejmuje koszty:
• materiałów konferencyjnych;
• poczęstunku w przerwie kawowej i obiadowej;
• publikacji monografii pokonferencyjnej (zawierającej artykuły zakwalifikowane po recenzji).

Szczegółowe informacje dotyczące uiszczania opłaty, obejmujące adres i numer konta, zostaną podane mailowo wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia.
Organizatorki zastrzegają sobie prawo selekcji proponowanych referatów.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.02.2019
Оплата:
230 zł
Дата размещения:
18 октября 2018; 13:19 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
16 марта 2019; 15:36 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах