Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.04.2018 - 24.04.2018
Дата размещения: 11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
Независимые ученые, Доктора, Переводчики

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu artystycznego, przekładu literackiego, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

  • studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;
  • metodologia tłumaczenia tekstów literackich;
  • przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;
  • przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;
  • adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;
  • kody kulturowe w przekładzie;
  • granice i wyzwania komunikacji w przekładzie,
  • przekład specjalistyczny itd.

Konferencja odbędzie się w w siedzibie Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1. Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: „Acta Neophilologica” (8 pkt.) i „Acta Polono-Ruthenica” (13 pkt.).

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 20 lutego 2018 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 27 lutego. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 PLN. Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, lunchu, bankietu (Hotel HP Park w Olsztynie) oraz publikacji w monografii zbiorowej. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 marca 2018 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na podany adres: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn; z dopiskiem: Konferencja „Komunikacja międzykulturowa” lub pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Beata Jeglińska (sekretarz)

dr Olga Letka-Spychała

dr Joanna Nawacka

dr Izabela Siemianowska

mgr Kinga Perużyńska

Информация

Адрес:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Подача заявок для докладчиков до:
20.02.2018
Оплата:
400,00 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
11 февраля 2018; 20:32 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
14 марта 2018; 20:27 (Olga )

Смотреть также

04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”. Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

02.01.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej "KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE".

06.02.2018

Emocje w języku, tekście i komunikacji / 7. konferencja z cyklu "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji"

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji 7

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах