Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.12.2016 g.09:30 - 02.12.2016 g.16:00
Дата размещения: 28.11.2016

Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Katowice

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ
Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki UŚ
Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Katowicach

zapraszają na konferencję naukową

Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania

2 grudnia 2016
Wydział Filologiczny UŚ, Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
28 ноября 2016; 20:46 (Jan Zając)
Дата правки:
28 ноября 2016; 20:48 (Jan Zając)

Смотреть также

26.02.2020

Dr Ruta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) o książce "Słowa, symbole, znaczenia - badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii" / odczyt w ramach wspólnych "Spotkań Mediewistycznych"

Pracownia Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na odczyt dr Ruty Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno), która przedstawi książkę pod. red. Rūty Čapaitė, Gitany Zujienė i in.: Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii.

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

24.05.2022

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki, Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli na temat: Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura. Termin i miejsce obrad: 13-14 września 2022 roku, Wilno-Borejkowszczyzna (Litwa).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах